Block title
Block content

"Hem meselâ, insafsız ehl-i ilhâdın mübâlâğa zannettikleri hattâ muhâl bir mübâlâğa ve mücâzefe tevehhüm ettikleri biri de, amellerin sevâbına dâir ve bâzı sûrelerin fazîletleri hakkında gelen rivâyetlerdir." izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem meselâ, insafsız ehl-i ilhâdın mübalâğa zannettikleri, hattâ muhal bir mübalâğa ve mücazefe tevehhüm ettikleri biri de, amellerin sevabına dair ve bazı surelerin faziletleri hakkında gelen rivâyetlerdir."

"Meselâ, Fâtiha’nın Kur’ân kadar sevabı vardır; Sûre-i İhlâs, sülüs-ü Kur’ân; Sûre-i İzâ Zülzileti’l-Ardu, rub’u; Sûre-i Kul Yâ Eyyühe’l-Kâfirûn, rub’u; Sûre-i Yâsin, on defa Kur’ân kadar olduğuna rivâyet vardır. İşte, insafsız ve dikkatsiz insanlar demişler ki: 'Şu muhaldir. Çünkü Kur’ân içinde Yâsin ve öteki faziletli olanlar da vardır. Onun için mânâsız olur.' (1)

Öncelikle şunu ifade etmek gerekir: 

Dua etmek bir ibadettir. İbadet ise Allah emrettiği için ve yalnız Onun rızasını kazanmak adına yapılır. Faydalarını ve sonuçlarını âhiret alemlerinde göreceğiz ve alacağız. Fakat esas maksat olmamak, kasten istenilmemek şartıyla, dünyaya ait faydalar; ikram edilen ve istenilmeyerek verilenler, bu ibadete zarar vermez. Çünkü, zayıflar için teşvike ve o duaları çokça yapmaya vesile olur. O faydaları düşünüp, şevke gelip, o duaları sırf Allah rızasını kazanmak adına, âhiret için okusa zarar vermez. Hem de makbuldür. 

Hadis ve dua kitaplarında geçen bu gibi sözlerin bazıları zayıf olabilir. Ancak son derece güvenilir olanları da vardır. Bu nedenle bu gibi sözlerin nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde durmak istiyoruz:

1. Bir kaide vardır: "Bir söz mutlak söylendiğinde en mükemmeli anlaşılır." Örneğin “insan” denilince akla Peygamberimiz (asm) gelir. Fizikçi denilince en meşhuru aklımıza gelir. Bunun gibi “şu duayı okuyan şu sevabı alır” sözünden aklımıza ilk gelecek olan, o duanın zirvesidir, en son neticesidir. Yani bu duanın en mükemmel sonucu budur, anlamına gelmektedir.

2. Her sözün bazı şartları vardır. Örneğin, bir arabanın kataloğunda saatte 200 km/saat hız yapabileceği yazılı olsun. Sadece bunun yazılmış olması o arabanın her zaman ve her sürücünün 200 km hız yapacağı anlamına gelmez. Stabilize bir yolda, benzinine su karışmış, ön düzeni bozuk, gece vakti farları yanmayan bir araba aynı hızı yapmayınca bu sözün yanlış olduğu söylenemez. Söz doğrudur, ama bazı gerekli şartların yerine getirilmemesi söz konusudur. Bu nedenle araba bize fayda verecektir fakat istediğimiz hıza ulaşamayacaktır.

Bunun gibi biz de Allah’ın yarattığı mükemmel ve canlı bir arabayız. İnsanın yedikleri, içtikleri, gezdikleri, düşündükleri, …, her şeyiyle mükemmel olacak ki o duayı okuduğu zaman o neticeyi alabilsin. Demek ki söz doğrudur. Ancak o şartları yerine getirmek kaydıyla.

3. “Her çekirdek bir ağaçtır.” sözü doğrudur. Ancak her çekirdek bir ağacın programını taşıdığı halde şartlarına uyarak ekilmezse ağaç olamaz. Bunun gibi her duada insanı Allah’a götüren ve günahlarının silinmesine sebep olan bir sır vardır. Ancak çekirdek gibi olan bu sırrın açılması için de bazı şartlar lazımdır. İman, ibadet, niyet ve haramlardan sakınma gibi şartları yerine getiren onu ağaç gibi açacaktır. Geçmiş günahlarının silinmesine vesile olacaktır. Yoksa çekirdek olarak kalacak ve neticeye ulaşamayacaktır. Hatta hayatını yanlış yerde harcadığı için aynı zamanda sorumlu da olacaktır.

4. Doktora giden bir hastaya, teşhis konduktan sonra kendisine iki tane ilaç yazılır. Doktor ilaçların neler olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini vurgu yaparak hastaya anlatır. Israrla: "Bu ilaçları yemekten önce sabah, öğle  ve akşam birer tane alacaksın. Dediklerimi aynen tatbik edersen, bir ay sonra hiçbir şeyin kalmaz inşallah." diye tembih eder.

Bunun üzerine, hasta ilaçlarını aldıktan sonra, doktorun tavsiyelerini titizlikle tatbik eder. Fakat kendisini hep aç bırakır. Soğukta, dışarıda saatlerce dolaşır, soğuk alır. Sağlıklı olmayan suları içer. Geceleri uyumaz, sabahlara kadar gereksiz şeylerle meşgul olur. Dengesiz ve sağlıksız beslenme onun iyileşmesini engeller ve tekrar hastalanarak doktora gider. Doktorun odasına girdikten sonra sitem dolu ifadelerle: “Doktor bey, hani bir aya kadar hiçbir şeyim kalmayacaktı. Bütün ilaçları aynen dediğiniz gibi kullandım, ama hiçbir şey değişmedi, hastalığım daha da ağırlaştı.” derse, bu itirazında ne kadar doğru ve haklı olabilir. Haklı olamaz. Zira bunlar zaten uymamız gereken temel konulardır.

Aynen öyle de, "Şu duayı okuyan veya şu nafile ibadeti yapan şöyle sevap alır, şundan kurtulur." gibi rivayetler de bir ilaç gibidir. Namaz, oruç zekat gibi dinin temel meseleleri ise bizim maneviyatımız için ekmek, su ve hava gibi temel gıdalardır. Zina, içki kumar gibi haramlar da zehir, ateş, virüs gibi manevi hayatımıza zarar veren hastalıklardır. İbadetler yapılmak ve haramlardan sakınılmak şartı ile tavsiye edilen dua ve nafile ibadet tesirini gösterecektir. Aksi takdirde beklediği sonucu bulamayabilir. Faydası olsa da tavsiye edildiği kadar olmayacaktır.

Sözün özü; ruhumuzun temel gıdaları alınmak ve zararlardan da sakınmak şartı ile tavsiye edilen dualardan, her mümin derecesine göre, netice elde edilebilecektir.

Bu açıklamalar, diğer ibadetler için vaad edilen mükâfatlar ve sevaplar için de geçerlidir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Üçüncü Dal, Dokuzuncu Asıl | Yazar: Ahmet ÇOLAK (Dr) | Okunma Sayısı: 2116 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

oğuzhangözüpek
İNSAN SURESİ: 7-22 MEARİC SURESİ 22-35 TEGABÜN SURESİ 13-17 KADAR ve daha pek çok ayetlerde; açıklamalara baktığımızda Müminlerin vasıfları ve Allah cc ın onlar için vaad ettiği mükafatlar zikredilir.Ve yine bu ayetlerden hemen önce veya sonra da Makbul olmayan İnsanların vasıfları ve onlara hazırlanan azap / cezalar anlatılır.''İslam bir bütündür inkısam kabul etmez yani parçalara ayrılmaz, ayrılarak mütalaa edilmez '' kaidesince yukarıda genişçe izahı yapılan meseleyi derinliğine düşünmeliyiz.Namazı dosdoğru kılan,zekatı dosdoğru veren insanların aynı zamanda ; Emaneti korudukları,yalan söylemedikleri,hile yapmadıkları, aldatmadıkları, gösterişten sakındıkları,zayıfı korudukları,fakiri doyurdukları,yetime ve onun malına sahip çıktıkları gibi daha bir çok salih amelleri işledikleri anlatılır/emredilir.Bu ayetlere baktığımızda Şahsi Farz İbadetlerin daha çok bir sonuç olduğunu görürüz.Salih ameller yapıldıkça,İBADET; ZİRVE NOKTASINA DOĞRU KULLUĞA adeta bir binek görevi görecektir.İşte o zaman tam bir huzuru kalp içinde ''okuduğumuz İLAHİ KELAMI TEFEKKÜR edecek madde aleminin kesif ve donuk yüzünden çıkıp mana aleminin NURLU /saydam denizinde seyahat edebileceğiz.O zaman İbadet bir Ritüel olmaktan çıkıp seyahatimizi sağlayan yelkenli görevini görebilecektir.Tefekkür ve Salih Ameller yelkenleri dolduran Rüzgar olacaktır.Bu geminin nihai durağı sadece ve sadece Rıza-i İlahi oldukça Rabbimizin Rahmet hazineleri bire üçyüz de verir Üçyüzbin de verir.Bu şekilde ki Rivayetleri İhlas arttık ça kesretin de artacağı şeklinde anlamak Bence Güzel olanıdır.Yok sa genişi daraltmış oluruz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...