"Hem meselâ, müteaddit devletler ve ayrı ayrı payitahtları bulunan hükûmetlerin, bazan oluyor ki, müstemlekât cihetiyle veya imtiyazat haysiyetiyle veya ticaretler münasebetiyle bir tek memlekette ayrı ayrı hâkimiyetlikleri bulunur..." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nasıl ki, her devlet kendini temsilen başka devletlerde büyük elçilikler açar ve oradaki vatandaşını korumak ve kollamak için çalıştırır. Mesela Türkiye kendini temsil için Almanya'da bir büyük elçilik açar ve bu büyük elçilik Türkiye’nin merkezi olan Ankara'ya bağlıdır. Ankara bir karar veya bir kanun çıkardığı zaman, elçiliğine duyurur. Bazen bu kararlar gizli de olabilir. Alman hükümeti bu gizli kararı direk olarak Ankara'dan öğrenemez. Zira merkezde güvenlik had seviyededir. Oraya sızıp, o haberi çalmak mümkün değildir. Ama Ankara’yı temsil eden Alman büyük elçiliğinden bir şekilde o haberi sızdırabilir. Bu büyük elçiliğinden sızdırılan haber, merkezden dolaylı olarak sızdırıldı denilir. Yoksa, direk merkezden sızdırıldı denilse yanlış olur. İşte tek merkezin elçilikler vasıtası ile binlerce noktalarla irtibatı ve ağı vardır. Bu irtibat ve ağ sayesinde her nokta ile hem alışı hem de verişi vardır.

İşte semavat aleminin merkezi; meleklerin kader levhalarını müzakere ettiği mele-i âlâdır. Ama semavat bu Mele-i Ala'dan ibaret olmayıp, bir memleket gibi çok ücra köşeleri ve yerleri vardır ve hepsi ile bir iletişim ve irtibat içindedir.Tıpkı tek merkez olan Ankara’nın yüzlerce memleketteki büyük elçileri ile olan irtibatı gibi.

İşte Kur'an’ın haber verdiği cinlerin semavattan kulak hırsızlığı yapması, direkt merkez olan mele-i âlâdan değil, ona bağlı olan ücra köşelerdeki mevkilerdendir. İşte bu temsilde vurgulanan husus burasıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...