Block title
Block content

"Hem muvakkat bir seyrangâhtır. Öyle ise nazar-ı ibretle bak ve zahirî, çirkin yüzüne değil, belki Cemîl-i Bâkîye bakan gizli, güzel yüzüne dikkat et,.." Devamıyla izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Eşya esas itibarı ile Allah’ın bir sanatı bir eseridir ve isim ve sıfatlarına işaret etmektedir. Ancak bu işaretler iman ve hidayet gözlüğü ile görülebilmektedir. İnkarcı veya gafletli gözler bu işaretleri göremez.

İman gözlüğü ile bakıldığında kainat bir bayram meydanı, içindeki varlıklar ise Allah’ı tesbih ve tekbir ile neşelenmiş bayramdaşlardır. Çiçekler, böcekler, dağlar, bayırlar, yıldız ve galaksiler, hep birlikte tevhit türküsünü mırıldanıyor. Gecenin mehtabı, gündüzün meşheri, denizin dalgası, dağların hazineli bir kazık gibi insanlara analık etmesi ve onlara temiz hava, su, ve madenler verilmesine vesile olması, hep kainat ve içindekilerinin birer güzelliklerindendir. Kainat ve içindeki bütün bu güzellikler, sonsuz güzelliğin bir habercisi bir müjdecisi bir muştusu niteliğindedir.

Evet, su kabarcığının üstündeki küçük ışık huzmesi nasıl güneşe işaret ediyor ise, kainattaki sayısız cemal huzmeleri de sonsuz cemale işaret edip, onun neşvesi ile cuşu huruşa gelmiş ve adete kainatı bayram meydanına ve havasına dönüştürmüştür.

Tabi bütün bu incelik ve güzellikleri kemali ile görmek ve zevk etmek, ancak kamil bir iman ile mümkündür. İman gazı kaçmış kalp gözü ile bu incelik ve güzellikleri görmek mümkün değildir.

Risale-i Nur'un tahkiki iman dersleri ve latif tefekkür sistemi inşallah bu imanı herkesin kabiliyetine göre verebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...