Block title
Block content

"Hem nasıl sahrâlarda ve dağlardaki küçük küçük tepelerin türlü türlü muntazam çiçeklerle süslenmeleri, herbiri bir Sâni-i Hakîmin vücubuna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber, heyet-i mecmuasıyla haşmet-i saltanatını ve..." İzah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri, Otuz İkinci Sözün Üçüncü Mevkıf’ında; bir çiçek üstünde, Allah’ın yirmi ismini bizzat gösterip, yetmişe yakın isminin de zahiren tecelli ettiğini ifade ediyor. Yani değil bir bahçe, bir tepeyi, bir çiçek üstünde bile Allah’ın birçok ismi parlak bir şekilde görülüyor. Mesela çiçeğin mükemmel şekli Musavvir ismine, çiçek üstündeki mükemmel sistem Nazım ismine, güzel ve tatlı yüzü Müzeyyin ismine vehakeza böyle birçok isim, çiçek üstünde hem tevhidi hem de isimleri ispat ediyor. Bu çiçeklerle bezenmiş tepe de, daha geniş, daha parlak bir şekilde tecelli ederek, tevhidi ispat eder.

Sahra da tıpkı dağlar ve tepeler gibi, bir yaşam formu olup, binlerce canlının hayatına ve mükemmel hikmet ve düzenlere ev sahipliği yapıyor. Bunun tafsilatını fen ilimlerinden tahsil edebiliriz. Çölü inceleyen belgesel ve ilim dallarına baktığımızda onun dağ ve bahçelerden geri kalmadığını görürüz.

"Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup-sakınan bir topluluk için elbette ayetler vardır." (Yunus, 10/6)

Mesela "çöl gemisi" olan devedeki harika yaratılış tevhidin en parlak bir delilidir.

Deve, kendi vücudunu çöl ortamına göre kendisi mi ayarlamıştır? Burun mukozasını kendisi oluşturup, tepesindeki hörgücü o mu meydana getirmiştir? Ya da hortum ve fırtınalara karşı göz ve burun yapısını kendisi mi tasarlamıştır? Kan ve hücre yapısını, devenin kendisi mi 'su harcamama esası' üzerine düzenlemiştir? Vücudundaki tüylerin dokusunu o mu seçmiştir? O mu kendisini "çöl gemisi"ne dönüştürmüştür? Deve (canlıların tümünde olduğu gibi) elbetteki bunları yapamaz.

"Bakmıyorlar mı o deveye, nasıl yaratıldı?" (Gaşiye, 88/17)

ayeti, gerçekten de bu olağanüstü hayvanın varoluşunu en iyi biçimde açıklamaktadır. Deve de diğer bütün varlıklar gibi yaratılmış, özelliklerle bezenmiş ve Allah'ın yaratmadaki üstünlüğünün bir işareti olarak yeryüzüne yerleştirilmiştir.

Deve, bu tür üstün fiziksel özelliklerle yaratılırken, insana hizmetle görevlendirilmiştir. İnsan ise, tüm varlık aleminin içindeki buna benzer yaratılış mucizelerini görmek ve tüm varlıkların yaratıcısı olan Allah'ı bilip tanımakla mükelleftir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...