"Hem nasılki bir cazibedar, sefihane ve sarhoşane şaşaalı bir eğlence bulunsa, çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture hanımlar … vazifelerini ta'til ederek iştirak ediyorlar." Buradaki "hanımlar" ruh mu, akıl mı, sırr mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Akıl, kalp, ruh, vicdan gibi latifeler, mesture hanımlar teşbihine dahildirler denilebilir.

Çünkü kalp Allah’ın evidir, bu eve başkaları giremez, girmemelidir.

"Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur." (Rad, 13/ 28)

ayetinde de ihtar ve ikaz edildiği gibi, insanın ruhunu, kalbini ve aklını tatmin edip doyuracak tek maşuk, tek mabud Allah’tır.

Hazreti İbrahim (as) gibi “La uhubbül afilin” (Fani şeyleri sevmeye değmez) deyip, mecazi şeylerden ruhumuzu ve kalbimizi ve arındırıp kurtarmalıyız; ruh ancak o zaman saadete erişir ve mutmain olur.

Edepli ve mesture bir kadının, çocuklar ve serserilere katılarak sefih işlere girmesi nasıl ayıp ve yakışıksız ise, kamil bir insanın kalp, akıl ve ruhunun boş ve abes işlerle meşgul olup mecazi aşkların peşine düşmesi de aynı derecede ayıp ve yakışıksızdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...