Block title
Block content

"Hem nasılki mebdede küçük bir irtifa gittikçe bir yekün teşkil eder, hem nasılki nokta-i merkeziyyeye yakın bir iğne ucu kadar bir ziyadelik daire-i muhitada bazen bir metre kadar ziyadeye mukabil geliyor." cümlesini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konuyu, beyne bağlanan sinirler ve sinir merkezleri ile izah etmeye çalışalım. Şöyle ki: İnsanın vücudunda bulunan yüzlerce organ, sinirler ile beyne bağlanmıştır. Her bir organın hayati fonksiyonu, beyindeki o sinir noktası ile ayakta duruyor. Yani beyin adeta vücudun özeti ve merkezi gibidir. Beyindeki o bağlantı noktacıkları sağlıklı ise, organ sağlıklı çalışır, şayet sağlıklı değilse, organ da sağlıksız olur.

Mesela, ayaklarımıza komuta eden beyin noktası atıl kalsa, ayaklarımız felç olur, yürüyemeyiz. Bu yüzden beyin ve beyinden komuta edilen sinir merkezcikleri, vücudun merkezi ve en hayati noktay-ı mihrakiyesidir. Burada az bir değişim vücutta çok büyük bir değişime sebebiyet verir. Bu sebeple beyindeki iki cm alan, vücutta yüz cm alana bedeldir, ya da o kıymette ve fazilettedir.

İslam ve Müslümanlar bir vücuttur. Bu vücudun beyni Peygamber Efendimiz (asm) ve vücudu idare edip ayakta tutan sinir merkezleri ise sahabelerdir. Bu yüzden bir sahabe yüz bin Müslümandan daha kıymetli, daha hayatlı daha merkezi, daha faziletlidir. Zira sahabeler beyin hükmünde olan Allah Resulü'nün (asm) en yakınında ve en merkezindedir. Bu yüzden sahabeler çok kıymetli ve çok faziletli oluyorlar, vücudun diğer azalarının merkezi ve hayati noktaları hükmüne geçiyorlar. Mesela, Hazreti Ali (ra) İslam bedeninin kalbini temsil eden beyin sinirciğidir desek mübalağa olmaz.  

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

drerkan
Aynen şu dört misal gibi, Sahâbeler, İslâmiyetin şecere-i nuraniyesinin köklerinden, esaslarından oldukları, hem bina-yı İslâmiyetin hutut-u nuraniyesinin mebdeinde, hem cemaat-i İslâmiyenin imamlarından ve adedlerinin evvellerinde, hem şems-i nübüvvet ve sirâc-ı hakikatin merkezine yakın olduklarından, az amelleri çoktur, küçük hizmetleri büyüktür. Onlara yetişmek için, hakikî Sahâbe olmak lâzım geliyor. Üstad dört misal diyor.üç değil mi?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Her bir hem bir misal oluyor ve ilk cümle ile beraber dört adet hem bulunuyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...