Block title
Block content

"Hem nefs-i hizmette ücret bulunduğuna bir delil de şudur ki: Nebâtat ve eşcar, bir şevk u lezzeti ihsas eden bir tavır ile Fâtır-ı Zülcelâlin emirlerini imtisal ediyorlar." ifadesini açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nebatatın meyveleri olgunlaşmaya başladıkça, nebatatın kendisi de yavaş yavaş solmaya ve kurumaya başlar. Mesela; kavun ve karpuzda olduğu gibi. 

Ağaçlarda ise; bir ağaç elli sene yaşamışsa, ömrünün sonuna doğru kurumaya ve çürümeye başlar. İşte bu zamana kadar durmasının ve mücadele etmesinin sebebi ise meyveleri içindir. Demek ki; çürüyüp yok oluncaya kadar, meyve vermek için mücadele vermeleri bir zevk ve lezzettin ifadesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...