Block title
Block content

"Hem nev-i beşer, hususen medeniyet fenlerinin ikazatıyla uyanmış..." ve "Beşer bu asırda harblerin ve fenlerin ve dehşetli hadiselerin ikazatıyla uyanmış..." cümlelerini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem nev-i beşer, hususan medeniyet fenlerinin ikazatıyla uyanmış, intibaha gelmiş, insaniyetin mahiyetini anlamış. Elbette ve elbette dinsiz, başıboş yaşamazlar. Ve olamazlar. En dinsizi de dine iltica etmeye mecburdur. Çünkü, acz-i beşerî ile beraber hadsiz musibetler ve onu inciten hâricî ve dahilî düşmanlara karşı istinat noktası; ve fakrıyla beraber hadsiz ihtiyâcâta müptelâ ve ebede kadar uzanmış arzularına medet ve yardım edecek istimdad noktası, yalnız ve yalnız Sâni-i Âlemi tanımak ve iman etmek ve âhirete inanmak ve tasdik etmekten başka, uyanmış beşerin çaresi yok..."(1)

Fen ilimlerinin inkişafı ile insanlar hem eğitim ve aydınlanma noktasında ilerlediler hem de müspet fenlerin kainat kitabını en ince detaylarına kadar incelemesi sonucunda  İslam nuru daha ziyade parladı. Evet, fen ilimlerinin inkişafı ile Allah’ın varlığına ve isimlerine işaret eden deliller daha ziyade görünür ve parlak bir hal almıştır.

Kur’an’ın en büyük delili olan inayet delili, fenlerin sayesinde daha da zahir bir hale geldi. Güneşin o haşmetli intizamına ve ahenkli insicamına işaret eden ayetler, fenler sayesinde daha da bedihi ve açık bir şekle dönüştü. Medeniyet ve fenlerin başka bir ciheti ise, insan hak ve hürriyetlerinin çıtasının yükselmesi, cebir ve şiddet yerine ilim ve ikna usulünün gelmesidir. İslam barış ortamında inkişaf ediyor.

Bu harikalar asrının başlarında insanlık iki dünya savaşı ve bir çok musibetler gördü... Bu harp ve musibetler dünyanın çirkin ve fani yüzünü insanlığa feci bir şekilde gösterdi ve hakiki saadetin ancak iman ve ibadette olacağını kuvvetli bir tarzda ihtar ve ikaz etti. Dünyanın geçici nimetleri ancak iman ve ibadete vesile olursa bir işe yarar manasını insanlığa ders verdi. Yoksa maddeci felsefeden etkilenen bir dinsiz, ne kadar dünya nimetine sahip de olsa akıbeti  acıklı bir azap, yakıcı bir ümitsizliktir. İşte dünyanın musibet ve harpleri bu manayı daha zahir bir hale getiriyor. 

(1) bk. Hutbe-i Şâmiye

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Hutbe-i Şamiye | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2599 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...