"Hem Nurun takvâdârâne ve riyazetkârâne meşrebi..." Nur dairesi tarikat tarzında değil diyoruz, buradaki "riyazet" nasıl anlaşılabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem Nurun takvâdârâne ve riyazetkârâne meşrebi, hem umuma ve en muhtaçlara, hattâ muarızlara ders vermek mesleği, hem dairesindeki şahs-ı mânevîyi konuşturmak için eski zamanda ehl-i hakikatin senede hiç olmazsa bir iki defa içtimaları ve sohbetleri gibi, Nur şâkirtlerinin de birkaç senede en müsait olan medrese-i Yusufiyede bir defa toplanmalarının lüzumu cihetinde bin sıkıntı ve meşakkat dahi olsa ehemmiyeti yoktur..."(1)

Riyazet, genel olarak nefsi kırma, fani şeylerden nefsini çekerek kanaat içinde yaşamak, bir hastalıktan dolayı veya nefsini terbiye maksadıyla çok yemek ve içmeyi terk ederek faydalı fikirlerle, ibadet ve ilimle meşgul olmak, az gıda ile yaşamak ve idman gibi anlamlara gelmektedir.

Görüldüğü gibi riyazet kavramı tamamen tasavvufa ait bir kavram olmayıp, kullanıldığı başka alanlar başka meslekler de var. Tıpta perhiz, tarikatta nefsi öldürme, sünnette sünnete uygun beslenme, başka meslekte başkaca anlamlara gelebiliyor. Az yeme az uyuma az konuşma disiplini tarikatta ifrat bir şekilde tatbik edilirken, sünnette daha ehven daha mutedil tatbik edilir.

Risale-i Nur dairesindeki riyazet, sünnet ölçülerinde yeme içme, uyuma ve konuşma şeklinde anlaşılabilir...

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...