Block title
Block content

"Hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selâmet ve hayırlı hizmet gibi niam-ı İlâhiyenin bir yekûn-u azîm teşkil ettiği zamanı,.." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Asr vaktinde ki, o vakit hem güz mevsim-i hazinanesini ve ihtiyarlık halet-i mahzunânesini ve âhir zaman mevsim-i elîmânesini andırır ve hatırlattırır. Hem yevmî işlerin neticelenmesi zamanı, hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selâmet ve hayırlı hizmet gibi niam-ı İlâhiyenin bir yekûn-u azîm teşkil ettiği zamanı, hem o koca güneşin ufûle meyletmesi işaretiyle insan bir misafir memur ve her şey geçici, bîkarar olduğunu ilân etmek zamanıdır."(1)

İkindi vakti, İslam’a göre günün sonunu ifade eder ve her işin neticelendiği bir hesap kitap zamanıdır. Her insan o gün içinde mazhar olduğu nimetlerin bir değerlendirmesini yapmalı ve buna ikindi namazı ile mukabele etmelidir.

En kötü durumda olan bir insan dahi, gün içinde sayısız nimetlere mazhar oluyor. Kişinin nefes alması, yemesi içmesi, sağlık ve afiyette olması, kâr etmesi, güneşin onu aydınlatıp ısıtması gibi... Yani insan gün içinde görünen ve görünmeyen sayısız nimetlere mazhar oluyor ve bu nimetler bir şükür ister.

Buradaki değerlendirme genel bir değerlendirmedir. Yoksa insan her gün hasta olmuyor. Bir insanın yıl içinde sıhhatli olduğu gün sayısı hasta olduğu gün sayısından kıyas edilemeyecek kadar fazladır...

(1) bk. Sözler, Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Beşinci Nükte | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1836 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...