"Hem o Kur’ân, mütebâid, müteaddit muhatabîn esnafına müteveccihen mütekellim olduğu halde, öyle bir suhulet-i beyanı, bir cezâlet-i nizamı, bir vuzuh-u ifhâmı var ki, güya muhatabı bir sınıftır..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an; öyle akıcı ve keskin bir üslup kullanıyor ki, bu üslup basit bir çocuğun zihnini işba’ ettiği gibi, çok yüksek ilim sahibi bir âlimin zihnini de işba’ edip doyuruyor. Aynı metin üzerinde bir çocuk ile bir âlimi nazara alıp, onlarının zihnini doyurmak; ancak Kur’an mucizesidir.

İnsanlar anlayış bakımından çok sınıflara bölünmüşken, Kur’an o yüksek üslup ve beyanı ile bu sınıfları adeta ortadan kaldırıp, insanları bir sınıf yapıyor. Her anlayış ve her sınıf; Kur’an'dan ders ve talim alabiliyor. Bu da onun eşsiz ve mucize bir kitap olduğunu gösteriyor.

Bir hekim, Kur’an'da sıhhatin temel umdelerini ders alırken, bir fizikçi de kendi sahasının temel umdelerini ders alabiliyor...

Kur’an aynı zamanda çok gayeleri irşad ettiği için, karmaşık bir üsluba bürünmesi gerekirken, sanki bir gayeye yönelmiş bir kitap gibi mükemmel bir ahenk ve mutabakat sergiliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...