Block title
Block content

"...hem o nazik kıymettar aletler, mizanlar, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından, bütün bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak." cümlelerini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eğer bana satmazsanız, zaten görüyorsunuz ki, hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacaktır. Hem beyhude gidecek; hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Hem o nazik, kıymettar aletler, mizanlar, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından, bütün bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte beş derece hasâret içinde hasâret!"(1) 

Bir şey asıl amaç ve gayesinde kullanılmaz ise, ya kıymetten düşer ya da atıl işe yaramaz bir vaziyete sukut eder. 

Burada verilen mesaj; insan mahiyetine takılan yüksek duygu ve cihazların, dünyanın adi ve basit meselelerine sarf olunmak ya da onları temin etmek için verilmemiş olduğu; ancak Allah’a kul olmak ve saadeti ebediyeyi kazanmak için verilmiş olduğudur. Dünyanın fani ve basit işleri ahiret hayatına nispetle çok basit ve önemsizdir. Kıymetli şeyler kıymetsiz maddeleri elde etmekte kullanılmaz, kullanılırsa kıymetten düşer, değersiz bir hal alır demektir.

Bu hakikati bir misal ile akla yaklaştıralım: Birisi milyon dolarlık çok lüks bir uçak bize hediye ediyor. Biz bu uçağı alıp tavuk kümesi ya da buna benzer adi ve basit işlerde sarf etsek, yani uçağı gayesinin dışında bir alanda kullansak, elbette hem uçağı hediye eden o cömert zata  hem de uçağın yapılış gayesine ihanet etmiş olur ve bir tedib ve tokadı hak ederiz.

Aynı şekilde insanın fıtrat ve mahiyetine takılan duygu ve cihazlar, Allah’ın çok yüksek ve kıymetli birer hediyesidir. Veriliş sebep ve gayesi ise,  Allah yolunda kullanmak ve ahireti kazanmak içindir. Biz bu duyguları ve cihazları kumar, içki, zina, hırsızlık, hile gibi adi ve süfli haramlarda sarf edersek, aynı yanlışı yapmış oluruz.

(1) bk. Sözler, Altıncı Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Altıncı Söz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 4493 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...