Block title
Block content

"Hem o Sâni´-i Kadîr, hangi kanun-u hikmetle bir sineği ihya eder; aynı kanunla şu önümüzdeki çınar ağacını her baharda ihya eder..." Devamında fiillerden bahsediyor. "Fiil" ile "kanun" arasındaki fark nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Alem-i Emr’in her bir tecelli ve cilvesinin tek tek adına kanun denir. Mesela emir aleminde yerin cisimleri çekme komutuna "yer çekimi kanunu" diyoruz. Suyun cisimleri kaldırma komutuna da suyun kaldırma kanunu diyoruz...

Alem-i emir denilen alemde, tıpkı kader levhalarında olduğu gibi, her şey prensip ve kaide olarak tespit ve tayin edilmiştir. Lakin kayyumiyet sırrı ile irade sıfatı o kanun ve kaidelerin arakasında sürekli işler durumdadır. Bir an irade sıfatı çekilse, o alem helak olur, ortada kanun ve kaide diye bir şey kalmaz.

Emir, Allah’ın irade sıfatını temsil ederken, kanun da kainattaki fiil ve eylemleri temsil ediyor, ama eylem ve fiillerin aynı olmuyor. 

Özet olarak fiil, kanunun Allah’ın kudret sıfatı ile hayata geçirilme işlemidir. Dolayısı ile kanun alem-i emire ait bir kavram iken, fiil maddi ve harici aleme ait bir kavramdır. İkisini bir görmek yanlış olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...