Block title
Block content

"...Alîmden saadet ve bekàyı istiyor ki, bilmüşahede en gizli bir zîhayatın en gizli bir arzusunu, en hafi bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder, lisan-ı hâl ile de olsa icabet eder." Allah'ın lisan-ı hâl ile karşılık vermesinin izahı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Allah’ın lisan-ı hâl ile icabet etmesi" kainatta işler durumda bulunan fiili durum demektir. Mesela, Allah’ın denizdeki balıkların açlığına mukabil rızık ile karşılık vermesi bir "lisan-ı hâl ile icabet" oluyor.

Yani balık hâl dili ile rızık istiyor, Allah da bu istemeye rızık ile karşılık veriyor. Bizim anladığımız manada ortada bir karşılıklı tekellüm, bir konuşma olmadan bu iş hallediliyor. Bu anlamda bakacak olursak, kainat bunun örnekleri ile doludur...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...