"Hem Risaletü’n-Nur’un talebeleri … birbirine selâmet-i iman hakkındaki samimî, mâsum lisanlarıyla dualarının, … Faraza, … tek bir tane onların içinde kabul olunsa, yine her biri selâmet-i imanla kabre gireceğine kâfi geliyor..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ezcümle: Risaletü’n-Nur’un bir hâdimi ve bir tek şakirdi, yirmi dört saatte, Risaletü’n-Nur talebelerinin hüsn-ü âkıbetlerine ve saadet-i ebediyeye mazhar olmalarına yüz defa Risaletü’n-Nur talebelerine ettiği duaları içinde hiç olmazsa yirmi otuz defa selâmet-i imanlarına ve hususî hüsn-ü âkıbetlerine ve imanla kabre girmelerine, aynı duayı, en ziyade kabule medar olan şerait içinde ediyor."

"Hem Risaletü’n-Nur’un talebeleri bu zamanda her cihetten ziyade hücuma mâruz olan iman hususunda, birbirine selâmet-i iman hakkındaki samimî, mâsum lisanlarıyla dualarının yekûnu öyle bir kuvvettedir ki, rahmet ve hikmet onun reddine müsaade etmezler. Faraza, mecmuu itibarıyla reddedilse, tek bir tane onların içinde kabul olunsa, yine her biri selâmet-i imanla kabre gireceğine kâfi geliyor. Çünkü her bir dua umuma bakar."(1)

Kolektif akıl nasıl kuvvetli bir hakkı bulma vesilesi ise, kolektif dua da aynı şekilde kuvvetli bir vesile-i icabettir. "Bir elin nesi var iki elin sesi var.", "Birlikten kuvvet doğar." gibi atasözleri de bu manayı teyit etmektedir.

Risale-i Nur dairesinde hizmet eden iman hadimleri, manevi büyük bir şirketin sigortalı işçileri gibidir. Her bir iman işçisi nasıl kalemi ile Risale-i Nurları çoğaltarak şirkete manevi bir gelir, yani sevap kazandırıyor ise, aynı işçi lisanî duası ile diğer kendi gibi iman işçilerin gıyabında istiğfar ve tövbe ederek, onların imanla kabre girmesine hizmet ediyor, onlara manevi bir imdat veriyorlar.

Ayrıca cemaat manasına vurgu yapan bütün ayet ve hadisler de bu meseleyi teyit edip ispat eden bir vesika niteliğindedir.

Mesela, bir mahalle sakini valiliğe bir mesele için şahsi olarak müracaat etse şahsı kadar valiliği etkiler. Ama mahalle sakinlerinin hepsinin imzasını alıp kolektif bir şekilde müracaat etse, valilik bu müracaata lakayt kalmaz. Tabiri caiz ise, milyonlarca Nur Talebesinin kolektif bir dua ile imanla kabre girme duasını Mucib-i Davaat olan Allah’ın geri çevirmesi adeta kabil değildir, demek gayet makul bir bakış açısıdır.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (13. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

çorapçı
işte alim bu siteye ve bu sitenin sahiplerine derler. ayrıca örnek vererek izah etme metoduyla sorularıma cevap verdiğizden size teşekkür ederim.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...