Block title
Block content

"Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla, uçar gibi, bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte, eğer inanmıyorsan, bir parça tecrübe et; ta doğru olduğunu anlayasın." Açıklayabilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve o bilet, senet ise, başta namaz olarak, edâ-i ferâiz ve terk-i kebâirdir. Öyle mi? Evet, bütün ehl-i ihtisas ve müşahedenin ve bütün ehl-i zevk ve keşfin ittifakıyla, o uzun ve karanlıklı ebedü'l-âbâd yolunda zad ve zahîre, ışık ve burak, ancak Kur'ân'ın evâmirini imtisal ve nevâhîsinden içtinab ile elde edilebilir. Yoksa, fen ve felsefe, san'at ve hikmet, o yolda beş para etmez. Onların ışıkları kabrin kapısına kadardır."(1)

İnsan, dünya hayatında başta namaz olarak Allah’ın emir ve yasaklarına riayet ederse, ebedi hayat yolculuğunu gayet rahat ve hızlı bir şekilde tamamlayıp, ebedi cennet hayatına ulaşır ve orada sonsuz ve mutlu bir hayat yaşar. Yok namazı terk edip Allah’ın emir ve yasaklarına uymaz, günahlara dalarsa, ebedi hayat yolculuğu gayet azaplı, sıkıntılı ve aynı zamanda uzun ve meşakkatli geçer ve nihayetinde cehennem gibi dehşetli bir zindana atılır.

İnsanın hayatı uzun ve ebedi bir yolculuktur, namaz ise bu yolculuğu hızlandırıp rahatlatan bir bilet gibidir. İstanbul’a bir bilet alıp uçakla rahat ve hızlı bir şekilde gitmek var, bir de aç ve tehlikelere maruz kalarak yaya olarak gitmek var. Namaz da kabir ve mahşerin o dehşetli yolcuğunu hızlı ve rahat bir şekilde bitirmesini ve geçilmesini sağlayan bir bilet gibidir.

Şayet ebedi hayat yolculuğunda hızlı ve rahat bir yolculuk istiyor isek, namaz ve farzlara dikkat etmemiz gerekir.

(1) bk. Sözler, Yedinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...