“Hem şeddeliler sayılsa 1368 ederek Risale-i Nur’un beş devresine ve beş vaziyetine remzen ve îmaen bakar.” cümlesindeki “beş devre”yi açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birinci devre: 1318 olup Üstadımızın çocukluk çağından çıkıp büluğ çağına, hizmet çağına adım atma tarihidir.

İkinci devre: 1328 meşrutiyet inkılabından neşet eden fırtınalı ve karışık zemin ve ortamdır. O devrede Üstadımız da kendine düşeni yapmış, ateşin söndürülmesinde yardımcı olmuştur.

Üçüncü devre: 1358’dir. Mahkeme, hapishane ve tazyik zamanlarıdır. Telif edilen risalelerin zor anları ve devridir.
Bu devre istiğfar ve tövbe ile Allah’a yalvarıp muvaffakiyet isteme dönemidir.

Dördüncü devre:1368 külliyatın ve davanın ülkeye yayılma ve duyulma zamanıdır. Hizmet, bütün ülke çapında varlığını hissettirip lahikaların dışında risalelerin tamamlanıp, teksirle çoğaltılıp ülke sathına yayılma devri.

Beşinci devir ise: 1950 sonrası, hizmetin serbest yayılma ve istifade dönemidir. Bu dönem inşaallah kıyamete kadar devam edecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Lazgin

1318) aşağı yukarı 1901 e tekabül ediyor. Üstad hazretleri yaklaşık 24 yaşında oluyor. Yani buluğ çağını çoktan geçmiş. 1318 tarihi üstadın deyimiyle Risale-i Nurlara hazırlık dönemidir. 
""...Lillahilhamd bu kudsî ve küllî manasının parlak bir ferdi olduğu gibi ﻧُﻮﺭًﺍdeki tenvin "nun" sayılmak cihetiyle bin üçyüz onsekiz (1318) adediyle Resaili'n-Nur müellifi tedristen, te'lif vazifesine ve mücahidane seyahata başladığı zamanın beş sene evvelki zamanına ve çok âyetlerin işaret ettikleri bin üçyüz onaltı (1316) tarihindeki mühim bir inkılab-ı fikrîden iki sene sonraki zamana tevafuk eder ki; o zaman istihzarat-ı Nuriyeye başladığı aynı tarihtir.

(Birinci Şua/6.Âyet)

1328) Risalelerin başlangıç safhasıdır ki İşaratü'l-İ'caz tefsirinin yazılmaya başlandığı tarihtir.
ﻓَﻘُﻞْ ﺣَﺴْﺒِﻰَ ﺍﻟﻠّٰﻪُ ﻟﺎَٓ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟﺎَّ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺗَﻮَﻛَّﻠْﺖُ

nün makam-ı cifrîsi şeddeli "lâm"lar birer "lâm" ve şeddeli "kâf" bir "kâf" sayılmak cihetiyle bin üçyüz yirmidokuz (1329) ederek, harb-i umumînin başlangıcı zamanında Resaili'n-Nur'un başlangıcı olan İşaratü'l-İ'caz tefsirinin tarih-i te'lifine
tam tamına tevafukla beraber, 
(Birinci Şua/17.Âyet)

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...