"Hem şefkat hâlistir, mukabele istemiyor; safi ve ivazsızdır... Halbuki aşk ücret ister ve mukabele taleb eder..." Allah'a olan aşkta ücret ve mukabele istenir mi? Aşk, Allah´a ulaşma yolları içinde en ehemmiyetlilerinden biri değil midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada aşk yolu tenkit edilmiyor, sadece daha yüksek ve daha keskin olan şefkat ile mukayese ediliyor. Yani aşk zâtında güzel ve tesirli bir yoldur, lakin şefkatin katıksız ve safi makamına yetişemiyor, demektir.

Hem bu mesele ilmî ve aklî bir mesele olmadığı için, hissiyatı ve şefkati Üstad Hazretlerine tevafuk etmeyen birisinin, bu meseleyi tam mânasıyla idrak etmesi mümkün ve kabil değildir. Sararmış otlara bile şefkat edip ağlayan bir Üstad'ın, şefkatteki derecesini ve neyi kast ettiğini anlamak kolay olmasa gerektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...