''Hem, serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallarını helâl eder ki, bütün beşer bu musibete karşı titriyor.'' Zenginlerin malını helal etmek, ne demek, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada bahsedilen musibet komünizmdir. Komünizm sınıflar arası çatışma sonucunda, toplumsal katmanların kaldırılıp, tek sınıf bir insan topluluğunun oluşturulması fikridir. Netice olarak özel mülkiyet, bireysel gelişim, farklı düşünce sistemlerinin tamamen yok edildiği, tek tip, tek sınıf, tek katmanın olduğu, yani mutlak eşitlik düzenini hedefleyen bir düşüncedir. Kurucusu Alman filozof Karl Marks'tır.

Düşünce farklılıkları ve imtiyazları doğuran bütün faktörlere düşmandırlar. Dini, insanları burjuva sınıfına itaat ettiren bir unsur, mutlak eşitlik ilkesine ters düşen manevi sınıflar üreten bir faktör görmelerinden, dini temelden inkar ederler. Maddeci ve materyalist bir düşünce sistemidir. Allah ve yaratma fikirlerini tamamen reddederler.

İktisadi olarak tamamen devletçidirler. Ticaret ve özel mülkiyet haklarını bireylere vermezler, bütün üretim araç ve vasıtaları devletindir. Dolayısı ile birey bu sistem içinde kendi istidat ve yeteneklerini gösteremeyen silik bir kurşun askerdir.

Tarih ve inanç yönünden materyalisttir. İnsanlığın evrim yolu ile türden türe geçerek geliştiğini, ilk merhalede ilkel bir toplum, sonra köle, ücretli, kapitalist ve en sonunda komünist nizama doğru evrimleştiğini varsayarlar.

Üstad Hazretleri komünizmin fıtri bir düşünce olmadığını söyler. Çok düşünceleri ütopyadan öteye gitmez. Bu yüzden ömrü yetmiş seksen yıl olmuştur. Dünyanın her yerinde her açıdan iflas etmiş bir teoridir. Üstad Hazretleri eserlerinde, maddeci felsefenin teoloji kısmını yani tabiat, tesadüf ve sebepler icat ediyor fikirlerini kati delilleri ile çürütmüştür.

Komünistler servet düşmanı oldukları için, zenginin malını yağmalamayı mübah ve meşru görürler. Fakir ve serseri tabakasını bu yolla kandırıp ihtilale yol açarlar. Rusya komünist ihtilalinde binlerce zengin bu yolla malları yağmalanarak öldürülmüştür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...