“Hem sizin iki mu’cizeli Kur’ân’ı bizlere bu mübarek aylarda göndermeniz, inşallah o derece medâr-ı bereket ve sevap ve hasenat ve fütuhat olacak ki...” İki mucizeli Kur'an'dan maksat nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kur’ân-ı Azîmüşşân ve Mucizü’l-Beyânın, Hizbü’l-Ekberü’l-Âzam namında, Resâilü’n-Nuriyenin menbaları ve esasları olan beş yüzden fazla âyâtları yazdık, bu Ramazanda size göndermeye muvaffak olamadık. İnşaallah bir vakit size gönderilecek."(1)

Bahsi geçen yerin en altında geçen bu cümle, o iki mucizeden birisinin; Hizbü’l-Ekberü’l-Âzam olduğuna işaret ediyor. Diğeri de; tevafuklu Kur’an'dır.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, (60. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...