"Hem şu esbaba dalmış Eski Said gibi mektepli feylesof ise, kamere aşık olan katre olsun ki,.." Zühre felsefeye, katre ise velayete işaret etmiyor muydu? Üstad neden Zühre'ye verilecek mektepli feylesof ifadesini, velayet (katre) misaline de almış?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, sen, ey dünyayı unutmayan ve maddiyâta tevaggul eden ve nefsi kesafet peydâ eden arkadaş! Sen Zühre ol. Nasıl ki o Zühre çiçeği, ziya-yı şemsten inhilâl etmiş bir renk alıyor; ve o bir renk içinde şemsin timsalini karıştırıp kendine ziynetli bir suret giydiriyor. Zira senin istidadın dahi ona benzer."

"Hem şu esbaba dalmış Eski Said gibi mektepli filozof ise, kamere âşık olan Katre olsun ki, kamer, güneşten aldığı ziya zıllini ona verir ve onun gözbebeğine bir nur verir, o da o nurla parlar. Fakat o Katre, o nurla yalnız kameri görür, güneşi göremez; belki imanıyla görebilir."

"Hem şu herşeyi doğrudan doğruya Cenâb-ı Hakk'tan bilir, esbabı bir perde telâkki eder fakir adam, o da Reşha olsun. Öyle bir Reşha ki, kendi zâtında fakirdir. Hiçbir şeyi yok ki, ona dayanıp Zühre gibi kendine güvensin. Hiçbir rengi yok ki onunla görünsün. Başka şeyleri de tanımıyor ki ona teveccüh etsin. Hâlis bir saffeti var ki, doğrudan doğruya güneşin timsalini gözbebeğinde saklıyor."(1)

Güneşin Zühre, reşha ve katrede üç tarz ile tecelli etmesi Allah’ın isimlerinin üç çeşit insan üzerinde tecelli etmesine kinayedir. Nasıl güneş için reşha, katre ve Zühre üstünde tecelli etmek eşit ise, yani tecelli farklılıkları güneşten değil, güneşin tecelli ettiği mahal ve mazhar noktalarından dolayıdır. Aynı şekilde Allah’ın isimleri noktasından her mahluk üstünde tecelli etmesi eşittir. Yani Allah’ın isimleri tam tecelli ederken, bu tecellilere konu ve mahal olan objeler o tam tecelliyi tam olarak kabul edemiyorlar. Burada ihtilaf ve tecelli farklılıkları objelerin kabiliyet ve kapasitesine göre şekilleniyor.

Üstad Hazretlerinin, hayatının her aşaması eşit olmadığı için, zira sürekli terakki ve tekamül içinde gidiyor, Eski Said dönemine katre demiş olabilir. Ya da örneği daha da canlı ve gerçekçi kılmak için kendini de işin içine alıyor olabilir. Yoksa hakikatte Üstad Hazretleri reşha mesleğindedir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, İkinci Dal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...