Block title
Block content

"Hem şükrün envâı var. O nevilerin en câmii ve fihriste-i umumiyesi, namazdır." cümlelerini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Namazın her çeşit şükrü içermesini iki şekilde anlayabiliriz. Birisi,  insanın ömür sermayesi ve kuvveti ile Allah’ın sayısız ihsan ve ikramlarına karşı tam manası ile karşılık vermesi ve şükürde bulunması imkansızdır. İnsan, değil bütün nimetleri, verilmiş iki gözün şükrünü bile binlerce sene ibadet etse karşılığını ödeyemez.

Ama Allah kerem ve şefkatinden insana diyor ki, "Siz benim emrettiğim namazı kılın, ben sizi bütün nimetlerime ve ihsanlarıma  şükür etmiş gibi sizden kabul edeyim, namaz sayesinde sizi hakiki şükredenler sınıfından sayayım." Elbette insanın böyle cazip bir teklife ilgisiz kalması akıl karı olamaz.

Namaz Allah’ın sayısız nimetlerine teşekkür etmek için bir fırsattır, bunu kaçırmak ise büyük bir zarardır. Bu yüzden insan namazı büyük bir fırsat bilmeli bu fırsatı ifa etmelidir.

İkincisi, namaz bütün ibadetlerin özü ve karışımı gibidir. Namazın her bir hareketinde külli manalar gizlenmiştir. Bu yönü ile namaz her türlü nimetlere bir remiz gönderip onları takdir ve tahsin eden çok yönlü bir şükür özeti gibidir.

Mesela ellerimizi kaldırıp tekbir almak, iki elimle iki dünyamı da arkaya atarak sırf Allah için namaza duruyorum manasınadır.

Ayakta durmakla ağaçların, dağların ve sürekli ayakta durarak ibadet eden meleklerin ibadetlerini temsil ediyoruz.

 Rükuda deve, keçi, koyun gibi hayvanların ve sürekli rükuda duran meleklerin ibadetlerini temsil ediyoruz.

Secdede sürüngenlerin, otların ve sürekli secde de duran meleklerin ibadetlerini temsil ediyoruz.

Otururken bütün mevcudatın ibadetlerini kendi hesabımıza Allah’a takdim ediyoruz. Sonunda da sağa ve sola selam vermekle bütün kainata selam vermiş oluyoruz.

Ayrıca namaz kılarken bütün vücudumuza ve her bir uzvumuza da ibadet ettirmiş oluyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...