Block title
Block content

"Hem tâ mutmain olsun ki; bu fena ve zeval herc ü mercinde beka için pek çok âyineler var ki, Kadîr-i Hakîm zâillerin hüviyetlerini onlarda tersim edip ibka ediyor. Hem beka için pek çok levhalar var ki, Hafîz-i Alîm fânilerin manalarını onlarda..." İzah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainat sahnesinde sergilenen eşya, fenaya akıp yok olmuyor. Sergilenen mevcudat bir çok açıdan kayıt altına alınıp, bekaya yani sonsuzluğa mazhar ediliyor. Yani eşya kainat sahnesinde çizilip gösterildikten sonra, farklı varlık formatlarına intikal ettirilip, orada ebedi bir varlığa dönüştürülüyorlar.

Mevcudatın, olayların beş hıfzedilme şekli bulunuyor:

Birisi; ilahi ilimdeki ayan-ı sabit, yani Üstad'ın ifadesi ile vücud-u ilmi ve manevidir ki her şeyin kaydı burada bulunmaktadır.

İkincisi; ezeli ilmin bir tecellisi olan levh-i mahfuzdur ki, her şey burada da kayıtlıdır. Lakin maddi ve harici bir cisim şeklinde değil, ilmi ve manevi bir şekildedir.

Üçüncüsü; meleklerin kamerası ile her şey kaydediliyor. Kiramen katibin gibi...

Dördüncüsü; insanların kendi hafızasında kayıtlı olmasıdır.

Beşincisi; cennette eşyanın aynı ile iade edilip, orada bir müze şeklinde bulunmasıdır. Evet kainatta ve dünyadaki her şey ahirette bir menzil olup, hatıra türünden aynı ile muhafaza edilecektir. Bu anlamda eşya maddi varlıkları ile bulunacaklar.

İnsan cennette dünya ve dünyadaki hadiseleri bir müze tadında seyretmek isteyecektir. Bu yüzden kainatın her ahvali kayıt altına alınıyor, ta ki seyredilebilsin...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Üçüncü Mebhas | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1377 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...