"Hem tahayyül, hem tevehhüm, hem tasavvur, hem tefekkür; tasdik-ı aklîden ve iz'an-ı kalbîden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz-i ihtiyariyeyi pek dinlemiyorlar.." Hayale gelen vehmi düşünceler de bu sınıfa dahil mi?

Soru Detayı

Bunlar kişinin iradesi dışında mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vehim, hayal, düşünce gibi şeyler, iradeli olsun iradesiz olsun, kalp ile tasdik edilmedikleri müddetçe, insanı mesul kılmazlar. Mesela, insan iradesi ile küfrü düşünse, onun bütün boyutlarını analiz etse, bu düşünmesini ve analizini kalbi ile onaylamadığı müddetçe küfre girmiş olmaz.

Vehim ve kuruntular; istem dışı bir şekilde insanın hayaline ve zihnine geldiği için, zaten hiçbir sorumluluğu bulunmuyor. İradeye mebni olan tasavvur, tahayyül ve tefekkür ise kalp ile tasdik edilmediği müddetçe bir sorumlulukları bulunmuyor.

Küfür ve şüphe kalpte gerçekleşen şeylerdir, bu yüzden insanı mesul ediyorlar.

Özet olarak, insan, kalbin onaylamadığı hiçbir şeyden mesul değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...