"Hem tefahhuş ve tefessüh etmeyen bir güzel kadın, nazik ve seri-üt teessür olduğundan, maddeten tesiri tecrübe edilen belki semlendiren pis nazarlardan elbette sıkılır." Pis nazar zehirler mi, konuyu açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Göz değmesi, deveyi kazana, adamı mezara sokar."(1)

Nazar, yani halkın tabiri ile göz değmesi haktır. Bazı insanların bakışında isabetli tesir olduğu için, yani bakışında zehirli ve zararlı bir takım mahiyetini bilmediğimiz ışınlar olduğu için, nazar ettiği insana ciddi zararlar verebilir. Nazardaki bu zararlı ışınlar nazar olunan şahsı hadisin tabiri ile kabre kadar götürebilir. Bazen de maddi ve manevi olarak hastalık suretinde görünür.

Bazen kem gözlü birisi güzel bir bebeğe nazar eder o bebek birden hastalanır hatta ölüm bile gerçekleşebilir. Bunun misali insanlar arasında çoktur ve meşhurdur.

Normal ve helal olan nazar yani bakış, insana böyle tesir ederse elbette haram ve kötü bir niyet ile bakmaklarda daha ziyade zehir ve menfi tesir olabilir. Nasıl röntgen şuası insanın et ve kemiğine nüfuz edebiliyor ise mahiyetini bilmediğimiz bakışlardaki şualar da insana müspet ya da menfi tesirlerde bulunabilir.

Özet olarak, İslam inancında pis ve kem gözlerin menfi tesiri vardır, bundan sakınmak gerekir. Kadınların böyle nazarlardan sakınmasının en güzel yolu tesettür ve haremlik selamlığa dikkat etmektir.

(1) bk. el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ: II/76; el-Mağribî, Câmiu'ş-Şeml: II/49; el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr: Hadis no: 5748.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...