"Hem tefahhuş ve tefessüh etmeyen bir güzel kadın, nazik ve seri-üt teessür olduğundan, maddeten tesiri tecrübe edilen belki semlendiren pis nazarlardan elbette sıkılır." Pis nazar zehirler mi, konuyu açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir kadın tesettüre riayet etmez, edep ve hayâ libasına bürünmezse neticeleri vahim olabilir. Karşı cinsin kötü nazarını celbetmemek için, semlendirici yani zehirleyici bir şekilde açılıp saçılmamalıdır. Yoksa hem kendi hayatını hem de başkasının hayatını berbat eder.

Fıtratı bozulmamış bir kadın veya genç bir kızın başkasının nazarından, pis bakışlarından sıkılması gerekir. Eğer sıkılma olmuyorsa, ahlak ve hayâ noktasından sukut etmiş demektir.

"Göz değmesi, deveyi kazana, adamı mezara sokar."(1)

Nazar, yani halkın tabiri ile göz değmesi haktır. Bazı insanların bakışında isabetli tesir, mahiyetini bilmediğimiz zehirli ve zararlı birtakım ışınlar olduğu için, nazar ettiği insana ciddi zararlar verebilir. Nazardaki bu zararlı ışınlar nazar olunan şahsı hadisin tabiri ile kabre kadar götürebilir. Bazen de maddî ve manevî hastalık suretinde görünür.

Bir insan güzel olan her ne görürse görsün, “Mâşâallah” “Allah’ın dilemesiyle olan bu, ne güzel şey” demelidir. Mâşâallah kelimesi dışarıdan gelebilecek menfi etkileri azaltır, onlara zırh olur. Bir ayette mealen şöyle buyurulur: “Ne olurdu sen kendi bağına girdiğin zaman keşke ‘Mâşâallah lâkuvvete illâbillah, Bunu Allah diledi de oldu, benim kuvvetimle değil. Allah’tan başka bir kuvvet sahibi yoktur’ deseydin ya! Her ne kadar beni malca ve evlatça kendinden az görüyorsan da.” (Kehf Suresi, 18/39)

Nazar kötü niyetli, kalbi eğri ve haset kimselerden sudur eder. Aşırı sevgiden dolayı da nazar değebilir. Kişi malını, evladını, bağını veya evini kendi mülkü gibi gördüğü, mülkün asıl sahibini unuttuğu için menfi netice ile karşı karşıya kalabilir. “Mâşâallah” diyen kişi, mülkün gerçek sahibinin Yüce Allah olduğunu, her güzelliğin ve hayrın O’nun ihsanı olduğunu ifade etmiş, o güzel şeyi O’nun korumasına teslim etmiştir. Peşine “Bârekallah” kelimesi de eklenirse, “Bu nimeti benim için mübarek kıl” diye dua edilmiş olur.

Cenab-ı Hak Nâs Suresi’nde şöyle buyurur: “De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine. İnsanların Melikine. İnsanların İlâhına. O sinsi vesvesenin şerrinden. O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!”

Resulullah Efendimiz (asm.) de bazı hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar:

“Nazardan Allah’a sığınınız. Çünkü göz (değmesi) gerçektir” (İbn Mace, Tıb, 32)

“Nazar, deveyi kazana, insanı da mezara koyar.”

“Evinden çıkarken şu duayı okuyan kişi muhafaza altına alınır, şeytan da ondan uzaklaşır:

“Bismillâhi tevekkeltü alellâhi lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.”(Allah Teâlâ’nın ism-i şerifini zikrederek evimden çıkarım. Ben Allah’a tevekkül ettim, güç ve kuvvet sadece Allah’ın lütuf ve ihsanıyladır.)

Netice olarak, İslam itikadında pis ve kem gözlerin menfi tesiri vardır, bundan sakınmak gerekir. Kadınların böyle nazarlardan sakınmasının en güzel yolu tesettürdür, haremlik ve selamlığa dikkat etmektir.

(1) bk. el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ: II/76; el-Mağribî, Câmiu'ş-Şeml: II/49; el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr: Hadis no: 5748.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...