Block title
Block content

"Hem vücut, herhalde mevcut bir illet ister, muhakkak bir sebebe istinad eder. Adem ise, ademî şeylere istinad edebilir; ademî bir şey, mâdum birşeye illet olur..." cümlesini açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vücut: Varlık, bir şey yapıp ortaya koymak, hareket gibi anlamlara gelmektedir.

Adem ise; yokluk, hareketsizlik, bir şey yapmamak gibi anlamalara gelmektedir.

Bu tanım zaviyesinden ilgili cümleyi değerlendirmeye geçelim:

Vücut, yani yapılmış, ortaya konmuş bir şey, elbette ki; bir hareket, bir faaliyet ister. Bu hareket ve faaliyet ise, o da bir vücuttur.

Adem ise, yani bir şey ortaya koymamak veya bir şeyi yok etmek için ise elbette ki bir şey yapmaya gerek yoktur. Bir şey yapmamak ise, ademidir.

Mesela, bir gemiyi sağlıklı bir şekilde hedefine ulaştırmak için, elbette ki bir fiil, bir gayret ve dikkat ister. Gayret ve dikkat ise vücududir. Ancak, gemiyi batırmak için, bir fiile, gayrete gerek yoktur. Hiçbir şey yapmamak ve uyuya kalmak yeterlidir. Hiçbir şey yapmamak ve uyumak ise ademidir. Dolayısıyla vücut, vücudî bir sebep ister; adem ise ademî bir sebep ister.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...