Block title
Block content

"Hem yalnız livechillâh, rıza-i İlâhî için, fazilet için amel eder, çalışır." cümlesini izah eder misiniz, insan mutlaka bir dayanak arar mı, dinsiz insanlar bunu neyle dolduruyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Fazilet" kelime olarak değer, iyilik, ilim, iman ve irfan noktasından yüksek derecede olmak anlamına geliyor. Yani dinî ve ahlâkî vazifelere riayet derecesi demektir ki, bu derecenin tek belirleyicisi ihlas, yani Allah’ın rızasıdır. Allah’ın razı olmadığı bir kimsenin fazıl ve faziletli olması zaten mümkün değildir.

Özetle "fazilet" kavramı, Allah’ın rızasını da içinde barındıran bir kavramdır. Dolayısı ile faziletli insan olma hedefi aynı zamanda muhlis insan olma hedefi anlamına gelir. Faziletli olmak için iman ve amel gerekli, imansız ve amelsiz faziletli olmak mümkün değildir.

Faziletin uhrevi faydası saymakla bitmez, ama fazıl bir insan zaten bu uhrevi faydaları mülahaza etmeden amel eder.

Kâfirlerin fazilet anlayışı boş ve sadece dünyaya münhasır bir fazilet anlayışıdır. Hatta onların faziletinde mutlaka bir faydacılık mülahazası vardır. Şekil açısından iyilik yapmış olsalar da o iyiliğin özünde ve ruhunda maddi kaygılar ve menfaat hesapları bulunur. Bu yüzden bunların fazileti köksüz ve şekilsel bir fazilettir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Esas | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1227 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...