"Hem zâhir-i şeriate muhalif düşen ve hattâ bazı imamlar nazarında küfür derecesinde tesir eden kelimat ve harekât eksik olmuyor." Günlük hayatta hangi kelime ve hareketimiz zahir-i şeriata muhalif düşüp küfür derecesinde tesir ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kelam kitaplarında "elfaz-ı küfür" başlığı altında insanı küfre sokan söz, davranış ve hâller tek tek izah edilmiştir. Misal olarak "Şerh-i Akaid" ve "Fıkh-ı Ekber" kitaplarına bakılabilir.

Günümüzde çokça kullanılan küfür sözleri şunlardır:

"-Hâşâ- Kur'ân çöl kanunudur, onu Muhammed kafasından uydurmuştur. On dört asır önceki şeylerle bugün millet idare edilmez. Müslümanlık İslâm âleminin gerilemesine neden olmuştur, onunla bugün hiçbir şey yapılamaz; o halde bize her hususta Avrupalılara ayak uydurmak düşer.”

"Allah'a ibadetle vakit öldürmemeli." Ben dünyaya yemeye, içmeye, gezmeye ve eğlenmeye geldim, ibadetle ne işim var. "Günümüzde faiz helaldir." demek.

İçki, zina gibi haram olduğu kesin olan şeylere besmele çekerek başlamak. Bu devirde maşallahla, inşaallahla iş olmaz, asır teknoloji asrı. Helalmiş, harammış ben tanımam, haram mal bana daha sevimlidir. Onun kafası şeriatla örümceklenmiş. Ben Allah'ın unuttuğu kimselerdenim. Allah bana bu kadar dert, ızdırap verdi, bir de namaz mı kılacakmışım.

Kur'ân okudum, ama hala fakirim. Allah İblise lânet etmiştir, fakat ben etmiyorum. İster Yahudi, ister Müslüman olun, benim yanımda eşitsiniz. Kara kaplı kitaba bir bakayım. Bütün senadid (büyükler) cehennemde, fakir fukara cennette, benim ne işim var cennette. Allah şu şu isteklerimi versin de sonra alsın namazını orucunu, demek küfürdür.

Cima lafzıyla dine sövmek. Haramı rızk kabul edip sonunda "elhamdülillah" demek. İmanî meseleler için "beş para etmez" demek. Müslümanlara içki satmayı helâl görmek. Haram malı fakirlere sevap umarak tasadduk etmek, fakirin de haram olduğunu bildiği malın kendisine verilmesini müteakip hayırla duâ etmesi. Allah'tan başkasına ta'zim kasdıyla yemin etmek, secde etmek küfürdür.

Büyük bir kişinin bir beldeye veya müesseseye gelişi münasebetiyle onun adına kurban kesmek küfürdür. Karının kocasına veya kocanın karısına "Seninle bulunmaktansa kâfir olsaydım daha iyiydi" demekle -bunu söyleyen- kâfir olur.

Küfrü Gerektiren Hareketler

1) Puta Tapmak: Puta, güneşe, aya, yıldızlara, ateşe secde etmek ve tapmak küfürdür.

2) Peygamber öldürmek küfürdür.

3) Mushafı pisliğe atmak küfürdür. Hatta buradan hareketle üzerinde Kur'an'dan bir âyet yazılı kâğıdı da kasten ve bilerek pisliğe atmak küfür sayılmıştır.

4) Kur'an-ı Kerim'i def ve ney gibi müzik âletleri ile çalarak okumak küfürdür. Zira burada Kur'an'ı hafife almak vardır.

5) Gayr-i müslimlerin kilise, havra, katedral gibi ibadet yerlerine ibadet niyetiyle gitmek ve buralardaki ibadetin başka yerlerde yapılacak ibadetlerden daha faziletli olduğuna inanmak küfürdür.
6) İbadet kasdıyla herhangi bir şahsa secde etmek de küfürdür.

7) Salîb veya haç denilen Hrıstiyanların madalyonunu takınmak küfürdür.

8) Hrıstiyan ve Mecusilerin küfür alâmeti olarak kullandıkları kuşağı, yine zimmilerin aynı gaye ile omuzlarına attıkları kumaş (giyar) kullanmak küfürdür.

9) Mecusilerin giymiş oldukları şapkayı onlara benzemek kasdıyla giymek küfürdür.

10) Sihir yapmak küfrü netice veren davranışlardandır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mevlut15

İslam Ansiklopedisinin ilgili maddesinde tavzihi var..

https://islamansiklopedisi.org.tr/elfaz-i-kufur

 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...