Block title
Block content

"Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve darağacı olan mürur-u zaman, o iman tılsımı ile, Sâni-i Zülcelâlin taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizât-ı nakşını, havârık-ı kudretini, tecelliyât-ı rahmetini kemal-i lezzetle seyir ve temâşâya vasıta,.." izah

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve darağacı olan mürur-u zaman, o iman tılsımı ile, Sâni-i Zülcelâlin taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizât-ı nakşını, havârık-ı kudretini, tecelliyât-ı rahmetini kemal-i lezzetle seyir ve temâşâya vasıta suretini alır."(1)

İman gözü ile bakıldığı zaman, eşyanın zaman içinde akıp gitmesi ve ölmesi, yokluk ve mutlak bir ayrılmak değil, Allah’ın isim ve sıfatlarının değişik ve başka hünerlerini ve nakışlarını sergilemesi için bir hareket vermesidir. Yani zaman bir darağacı, eşya da orada asılıp yokluk kuyusuna atılan zavallılar değildirler. Tam aksine, onlar zaman şeridi üstünde manasını gösterdikten sonra arkada bekleyenlere yer açmak için ebedi aleme seyahat eden bahtiyar mahluklardırlar.

Öyle ise zaman şeridindeki harekete ve eşyanın o şeritte kaybolmasına ebedi bir yok olmak ve sonsuz bir ayrılmak olarak bakılamaz.

İman öyle bir iksir ki, bu iksiri içen her hadisenin sırrını çözer ve her mahlukatın nereden gelip nereye gideceğini görebilir. Ama küfür ve inkar bu manaları göstermediği için, kafirin nazarında zaman bir darağacı, mahlukat ve eşya da bu darağacında asılan zavallı ve bahtsız nesneler hükmündedir.

İşte, iman ile küfür arasında böyle azim bir bakış farkı vardır. İman ehli zaman şeridine baktığı zaman manzaraların değişmesinden zevk ve lezzet alır, kafir ise eşyanın kaybolmasından dolayı hüzne ve kedere kapılır.

(1) bk. Sözler, Yedinci Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...