"Hemze ile sakin elif otuz olarak otuz cüz-ü Kur’ân içinde münderiç olduğu ve Besmelesiz hemze on dört olmakla şu (اَلسَّبْعَ اَلْمَثَاني) nin mesna olan yedi adet âyâtını göstererek , iki def’a nüzulüne ve namazda tekerrürünü îma ettiği gibi;.." İzahı?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Fatiha suresi Mekke’de, risaletin başlangıcında nâzil olmuş olup 7 âyettir. Tam olarak nâzil olan ilk sûredir. Kur’ân-ı Kerîm’in başlangıcı olduğundan “bir yeri veya bir şeyi açan, başlatan” anlamına Fâtiha adı verilmiştir. Ayrıca yirmi kadar güzel vasfını bildiren başka isimleri de vardır. Mesela: Namazda okunması vacip olduğundan Sûretu’s-salât, Allah Teâla’nın arşının altındaki hazineden indirilip ulvî mânaların hazinesi olduğundan Kenz; başlı başına yeterli olduğundan Vâfiye, Kâfiye; bütün sûrelerin aslı, kökü, tohumu durumunda olduğundan Ümm’ul-Kitab, el-Esas onun isimleri arasındadır. Bu kutlu ve özlü sûre gerçekten Kur’ân-ı Kerîm’in feyizli ve bereketli bir hülasası ve İslâm ibadetinin esasıdır."(1)

Bazı rivayetlerde Fatiha Suresi başta olmak üzere bir kaç surenin iki kez nazil olduğu bildirilmektedir. Fatiha suresi için kullanılan "sebü'l-mesani" tesmiyesinin de iki kere nüzulü sebebiyle olduğunu dile getiren alimler de vardır. Mesânideki, sani, iki anlamına gelmektedir. İki defa nazil oldukları halde Kur'an'da bir kez yer aldıklarını görmekteyiz.

(1) bk. Kur'an-ı Kerim Meali, Fatiha Suresi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...