"Her baharda gözümüzle gördüğümüz yüz bin envaın kısm-ı azamı ... yaprakların yüzünde taaffün etmiş maddelerde o kanun haricinde icat edilir." Yaprak veya kokuşmuş maddelere sineklerin larvaları bırakttığı ve kanun-u tenasülün devrede olmasının izahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Önce Vikipedi web sayfasından bir bölüm nakledelim:

EŞEYSİZ ÜREME

Bir canlıdan ayrılan hücre veya hücre grubundan yeni fertlerin oluşturulmasına eşeysiz üreme denir. Eşeysiz üremede döllenme olmadığından, eşeysiz üreyen canlı, oluştuğu canlıya genetik olarak tıpatıp benzer. Çünkü eşeysiz üreme mitoz bölünme ile gerçekleşir. Ancak mitoz bölünmede olabilecek bir ayrılmama ve mutasyon çeşitlilik sebebidir. Eşeysiz üremeye canlıların büyüme bölgelerinden ayrılan hücre veya hücre grupları neden olduğu için, aynı zamanda vejatatif üreme de denmektedir.

Eşeysiz üreme çeşitleri: Tek hücrelilerde bölünerek çoğalma, rejenerasyonla çoğalma, tomurcuklanarak çoğalma, çelikle çoğalma, sporla çoğalma.

EŞEYLİ ÜREME

Farklı cins iki gametin birleşmesiyle yeni canlının meydana getirilmesine eşeyli üreme denir. Gamet, eşey ana hücresi olarak tanımlanır. Bir gamet ya dişi eşey hücresidir (yumurta) ya da erkek eşey hücresidir (polen veya sperm). Eşeyli üreyen canlılarda bir çift kromozom takımı bulunur. Bu takımın yarısı anneden yarısı babadan gelir. Bu takım kromozoma haploid veya monoploid (n) denir. (n) haploid kromozom takımı gamette bulunur.

Bir çift kromozom takımına 2n diploid denir. Örneğin; insanda 2n=46 sayıda kromozom bulunur. Somatik hücreler (vücut hücreleri) 2n sayıda kromozom taşır.

Eşeyli üreme sonucunda birbirinden farklı bireyler oluşur. Bu da populasyonlarda varyasyonu (çeşitliliği) arttırır. Eşeyli üreme çeşitleri, Rosingover, Homolog kromozomların rastgele paylaşımı, Döllenme, Mutasyonlar, Ayrılmama... (bk. Vikipedi Özgür Ans., Üreme. Erişim: 10.10. 2023/08:50)

Tenasül kanunu eşeyli üreme sınıfına girerken, bu kanundan hariç üreme şekli de eşeysiz üreme kapsamına girer. Tenasül kanununda esas olan erkek ve dişinin birleşmesidir. Bunun dışında bir üreme, mucizedir. Hz. Âdem’in (as) anne ve babasız, Hz. İsa (as)’ın ise babasız olarak dünyaya gelmesi mucizedir.

Aslında bu âlemde mucize olmayan hiçbir şey yok. Bütün sebepler birer perdedir; o adi ve basit sebeplerden meydana gelen varlıklar ise harikadır, mükemmeldir ve kusursuzdur. Ağacın meyve vermesi, nutfeden insanın yaratılması, yumurtalardan civcivlerin çıkması, kafatasında saçın bitmesi gibi harika işler mucize değil mi?

Her biri, bir sanat mucizesi olan varlıklara baktığımızda onları yapan Sani’ zihnimize gelmelidir. Bir çiçeğin yapılışını ne toprağa verebiliriz ne suya, ne Güneş'e verebiliriz ne de bahar mevsimine. Bunların tümünü birlikte çalıştırarak o eseri meydana getiren Allah, bütün kâinatı onun imdadına göndermekte ve onu taklit edilmesi mümkün olmayan bir sanat mucizesi olarak icat etmektedir.

Cenâb-ı Hak bu hikmet dünyasında birtakım varlıkları bazı sebeplerle yaratmaktadır. Bunun en açık misali, insanın yaratılışına anne ve babasını sebep kılmış olmasıdır. İnsanı anne ve babası yapmış değillerdir, zira onlar da yapılmışlardır. Anne ve babayı yaratan kim ise, onlar vasıtasıyla insanı dünyaya gönderen de odur.

Âdem babamızın topraktan yaratılması, kavun ve karpuzun ağaç olmaksızın ince bir saptan çıkarılması gösteriyor ki, anne-baba ve ağaçlar sadece birer sebeptirler. Onların yaratılmasında ve onlardan neticelerin süzülüp çıkarılmalarında ayrı ilahi sanatlar sergilenmekte ve farklı isimler tecelli etmektedir.

Üstad Hazretlerinin bu tür yaratılışı misal vermesi, tamamen aklı tatmine matuftur. Yoksa Allah’ın kudreti açısından bir insanı sebepsiz olarak yaratmak son derece kolaydır. Allah kendi koyduğu kanunlara mahkûm değildir, dilerse onları değiştirebilir. Akılları madde ve sebeplerde boğulmuş olanlar bunu anlamakta zorlanıyorlar.

“Taaffün etmiş maddeler de o kanun haricinde icat edilir.” cümlesi de bu hakikati ifade etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
bu açıdan düşünmemiştm allah razı olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...