"Her bir çiçekte, herbir meyvede bir mizan var. Ve o mizan, bir intizam içinde; ve o intizam, tazelenen bir tanzim ve tevzin içinde; ve o tevzin ve tanzim, bir ziynet ve sanat içinde; ve o ziynet ve sanat, mânidar kokular..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her bir çiçek ve meyve bir mizan, yani ölçü ile yaratılmıştır. Mizan ve ölçü çiçek ve meyvenin ağaçlarının genel hatları ve kalıpları içindeki hassas orantıları ve tasarlanmış halleridir.

Mesela, elma ağacında elma çiçeği ve meyvesi elma ağacının genel hatlarına ve kalıplarına uygun ve uyumlu bir ölçü içinde yaratılmıştır. Şayet bu ölçüler ile ağacın genel intizamı uyumlu olmaz ise netice oluşmaz. Mesela bir ağaç bin elma ve çiçeğine uygun bir tasarımda iken, iki bin elma ve çiçek açsa ağacın genel intizamı bozulur, o vazifeyi tartamaz. Ağaç ve onun başında açan çiçek ve meyvelerin hepsi hassas bir ölçü ve intizam içinde yaratılıyorlar.

Üstelik bu ölçü ve intizam bir defaya mahsus kurulup sonra terk edilen bir sistem ve intizam değiller. Her baharda sürekli tazelenip yenileniyorlar. Buda çiçek ve meyvenin sanatkarının sanatı olan çiçek ve meyvelerin üstünde faal bir şekilde sürekli yaratmakla iş gördüğünü bize gösteriyor.

Üstelik bu sanatlar üstünde estetik ve zinet ile iş görmesi ve onları çok güzel koku ve tatlar ile donatması açık bir şekilde bize kendini tanıttırmak ve sevdirmek istediğini gösteriyor. Yani her şey ve sanat üstündeki bu harika ve mükemmel ölçü, intizam, zinet ve estetik gibi fiiller, faili olan Allah’ı bize gösterip ilan ediyor.

Allah sanatını icra ederken, önce genel hat ve boyutlarını tespit eder; yani bir düzen tasarlar. Bu tanzimdir. Daha sonra detaylarını bir ölçü ile tasarlar ve inceliklerini belirler. Bu da mizandır.

Mesela, bir bina yapılırken, önce onu nasıl yapacağını tanzim edersin, yani program ve proje ile genel hatlarını çizersin. Sonra ölçülerini belirlersin. Ne kadar büyüklükte, ne kadar genişlikte, kaç daire üzerine, vs… gibi ince tasarımlarını yaparsın. Binanın bazı yerlerine konulan kolonlar, binanın yükünü taşımak için ayarlanmış ince mizanlardır.

Aynen bunun gibi, Allah, kainatta her sanatını önce tanzim eder, sonra ince mizan ve ölçüler ile sanatını mükemmelleştirir. Üstelik bu işleri de sürekli tazelendirerek, bozup yeniden yaparak, tesadüf ve tabiatın kainatta müdahil olmadığını ispat ediyor. Her sanatta bu tanzim ve mizan dili ile varlığını ve birliğini akla gösteriyor. Nasıl hem mana, hem de lafız açısından mükemmel, manzum ve vezinli bir şiir, sahibine işaret eder, onu gösterir. Aynen bunun gibi, çiçek ve meyveler de intizam ve mizan dili ile sahibine işaret ederler.

Özet olarak Allah, kainattaki yaratmış olduğu bütün mahlukatı mükemmel bir ölçü, intizam ve estetik ile yaratmıştır. Bu ölçü, intizam, estetik ve tevzin, yani ölçülü dağıtmak fiilleri de Allah’a işaret eden levhalar hükmündedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...