Block title
Block content

Her bir hava zerresi, Hazret-i Âdem (as)’den günümüze kadar her şeyin sûret ve sîretini karıştırmadan muhafaza etmekte midir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gördüm ki, âlem-i misal, nihayetsiz fotoğraflar ve herbir fotoğraf, hadsiz hâdisât-ı dünyeviyeyi aynı zamanda hiç karıştırmayarak alıyor. Binler dünya kadar büyük ve geniş bir sinema-i uhreviye ve fâniyâtın fâni ve zâil hallerini ve vaziyetlerini ve geçici hayatlarının meyvelerini sermedî temâşâgâhlarda ve Cennette saadet-i ebediye ashablarına da dünya maceralarını ve eski hâtıratlarını levhalarıyla gözlerine göstermek için pek büyük bir fotoğraf makinası olarak bildim."

"Hem Levh-i Mahfuzun, hem âlem-i misâlin iki hücceti ve iki küçücük nümunesi ve iki noktası, insanın başında olan kuvve-i hâfıza ve kuvve-i hayaliye, mercimek küçüklüğünde iken, hiç karıştırmayarak bir büyük kütüphane kadar, hiç karıştırmayarak kemâl-i intizamla içlerinde yazılması kat’î ispat eder ki, o iki kuvvenin nümune-i ekber ve âzamları olan âlem-i misal ile levh-i mahfuzdur, hava ve su unsurlarının, hususan nutfelerin suyu ve toprak unsurunun pek fevkinde daha ziyade hikmet ve irade ile ve kalem-i kader ve kudretle yazıldıklarını ve hiçbir cihetle tesadüf ve kör kuvvetin ve sağır tabiatın ve câmid, hedefsiz esbabın karışması yüz derece muhal ve hiçbir vecihle mümkün olmadığını, Hakîm-i Zülcelâlin kalem-i kader ve hikmetinin sahifesi olduğu, ilmelyakîn ile kat’î bilindi."(1)

Buradaki ifadelere göre nihayetsiz fotoğraf makinesi alem-i misal oluyor. Kayda alınıp çekilen unsurlar ise, kainat ve onun içindeki unsurlar ve onların tavırlarıdır. Buradaki  ifadelerden hava zerrelerinin fotoğraf çektikleri anlaşılmıyor; fotoğrafı çeken alem-i misaldir. O iki kuvvenin nümune-i ekber ve âzamları olan âlem-i misal ile levh-i mahfuzdur, bu ibarelerde bu manayı teyit ve takviye ediyor. Zaten kainatın imajının alındığı ve muhafaza edildiği iki büyük alem vardır, bunlardan birisi alem-i misal diğeri de levh-i mahfuzdur.

Hava zerrelerinin bir anda bir çok vazife ve işlere mazhar olmaları, açık bir şekilde arka cephesinde hakiki fail-i muhtar olan Allah’ı gösteriyor ve Ona işaret ediyor; tevhidi kör gözlere sokuyor.

(1) bk. Sözler, On Üçüncü Söz, Hüve Nüktesi

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Hüve Nüktesi | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3039 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

baybarshan
Barekallah...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...