Block title
Block content

Her bir hava zerresi, Hazret-i Âdem (as)’den günümüze kadar her şeyin sûret ve sîretini karıştırmadan muhafaza etmekte midir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gördüm ki, âlem-i misal, nihayetsiz fotoğraflar ve herbir fotoğraf, hadsiz hâdisât-ı dünyeviyeyi aynı zamanda hiç karıştırmayarak alıyor. Binler dünya kadar büyük ve geniş bir sinema-i uhreviye ve fâniyâtın fâni ve zâil hallerini ve vaziyetlerini ve geçici hayatlarının meyvelerini sermedî temâşâgâhlarda ve Cennette saadet-i ebediye ashablarına da dünya maceralarını ve eski hâtıratlarını levhalarıyla gözlerine göstermek için pek büyük bir fotoğraf makinası olarak bildim."

"Hem Levh-i Mahfuzun, hem âlem-i misâlin iki hücceti ve iki küçücük nümunesi ve iki noktası, insanın başında olan kuvve-i hâfıza ve kuvve-i hayaliye, mercimek küçüklüğünde iken, hiç karıştırmayarak bir büyük kütüphane kadar, hiç karıştırmayarak kemâl-i intizamla içlerinde yazılması kat’î ispat eder ki, o iki kuvvenin nümune-i ekber ve âzamları olan âlem-i misal ile levh-i mahfuzdur, hava ve su unsurlarının, hususan nutfelerin suyu ve toprak unsurunun pek fevkinde daha ziyade hikmet ve irade ile ve kalem-i kader ve kudretle yazıldıklarını ve hiçbir cihetle tesadüf ve kör kuvvetin ve sağır tabiatın ve câmid, hedefsiz esbabın karışması yüz derece muhal ve hiçbir vecihle mümkün olmadığını, Hakîm-i Zülcelâlin kalem-i kader ve hikmetinin sahifesi olduğu, ilmelyakîn ile kat’î bilindi."(1)

Buradaki ifadelere göre nihayetsiz fotoğraf makinesi alem-i misal oluyor. Kayda alınıp çekilen unsurlar ise, kainat ve onun içindeki unsurlar ve onların tavırlarıdır. Buradaki  ifadelerden hava zerrelerinin fotoğraf çektikleri anlaşılmıyor; fotoğrafı çeken alem-i misaldir. O iki kuvvenin nümune-i ekber ve âzamları olan âlem-i misal ile levh-i mahfuzdur, bu ibarelerde bu manayı teyit ve takviye ediyor. Zaten kainatın imajının alındığı ve muhafaza edildiği iki büyük alem vardır, bunlardan birisi alem-i misal diğeri de levh-i mahfuzdur.

Hava zerrelerinin bir anda bir çok vazife ve işlere mazhar olmaları, açık bir şekilde arka cephesinde hakiki fail-i muhtar olan Allah’ı gösteriyor ve Ona işaret ediyor; tevhidi kör gözlere sokuyor.

(1) bk. Sözler, On Üçüncü Söz, Hüve Nüktesi

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

baybarshan
Barekallah...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...