Block title
Block content

Her bir namazın vakti: 1. Mühim bir inkılap başı 2. Azim bir tasarruf-u İlâhînin ayinesi 3. İhsanat-ı külliye-i İlâhiyenin birer makesi, ifadelerini misallerle açabilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dördüncü Nükte'de bu konunun misalleri verilmektedir. Sadece birisi üzerinde duralım:

Sabah namazının başlangıcı mühim bir inkılabın ilk adımıdır. Gecenin karanlığı gidiyor ve yerini gündüzün aydınlığına bırakıyor. Bu büyük bir değişimdir.

Bu değişimin olması için “azim bir İlahi tasarruf” icra edilmektedir. Koca dünya döndürülmekte, yatsıdan itibaren saatlerce süren bu dönüşle aydınlığın sahiline ulaşılmış olmaktadır. Zelzelede bir şehrin bütün binalarıyla, bütün insanlarıyla sallanmasını hayretle gören ve düşünen insanların, koca dünyanın dönmesi gibi azim bir tasarrufu görmezlikten gelmemeleri gerekir. İşte gafletle çoğu zaman geçiştirilen ve ülfetle göz ardı edilen bu büyük tasarrufu seyretmemiz ve düşünmemiz için o inkılap vaktini uyku ile geçirmeyip namaz kılmamız emredilmiştir.

Birçok azim tasarruflar, icraatlar olabilir ki sonunda hiçbir fayda çıkmaz. Faraza, Cenab-ı Hak Merkür gezegeninin tamamını bir anda buğday tarlasına çevirseydi, bu azim bir tasarruf olurdu, ama biz o tasarruftan bir fayda göremeyeceğimiz için bu tasarruf bize bir ihsan olmazdı. Dünyanın dönüşü ise öyle değildir. Bu tasarruftan külli ihsanlar çıkıyor, gündüz geliyor, insanlar maişet için çalışmaya başlıyorlar.

Bu nüktede sabah namazının vaktinin baharın evveline, insanın ana rahmine düşmesine, kainatın altı günlük yaratılış programının birinci gününe benzediği nazara veriliyor. Bunların her biri büyük bir inkılaptır, azim bir tasarruftur ve büyük bir ihsandır.

Konunun devamında diğer namaz vakitlerindeki inkılaplar nazara verilmektedir. Bunların tümü (a) Mühim bir inkılap başı, (b) Azim bir tasarruf-u İlâhînin ayinesi, (c) İhsanat-ı külliye-i İlâhiyenin birer makesidirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...