Block title
Block content

"Her bir nev’in, arasıra istimâl için bir tek cesedi bulunacağı, rivâyet-i sahihadan anlaşılmakla beraber; hikmet ve hakikat, hem rahmet ve rubûbiyet öyle iktiza ederler." Bu cümlede anlatılmak istenen nedir? Her hayvan türü için bir tek ceset mi olacak?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hayvanların ruhları bâki kalacağını ve hüdhüd-ü Süleymanî (a.s.) ve Neml'i ve Nâka-i Salih (a.s.) ve kelb-i Ashâb-ı Kehf gibi bazı efrad-ı mahsusa hem ruhu, hem cesediyle bâki âleme gideceği ve herbir nev'in, arasıra istimâl için cesedi bulunacağı, rivâyet-i sahihadan anlaşılmakla beraber; hikmet ve hakikat, hem rahmet ve rubûbiyet öyle iktiza ederler."(1)

İnsanın cesedine ve maddesine çok geniş ve ihatalı bir ölçü ve Allah’ın isim ve sıfatlarını kavrayacak bir donanım verildiği için, tıpkı ruh gibi değerli ve donanımlıdır. Bu yüzden haşre mazhar oluyor.

Lakin hayvanatın cesetlerinde bu hususiyet ve genişlik bulunmadığı için ruh eksenli bir hayata mazhar oluyorlar. Bu yüzden hayvanların her bir efradına cesetlerin iade edilmesi hikmetten gerekmiyor. Ama bir model ceset ara sıra kullanmak için hazır bulunacak. Belki bu model ceset bir nevin ihtiyacına cevap verecek bir ayar ve nuraniyette olabilir.

Malum ahirette madde ve zamanın hantal yapısı şeffaf ve nurani bir mahiyete bürünecek. Bir ceset nuraniyet sırrı ile aynı anda milyonlarca hayvanata hizmet edebilecek. Bu yüzden hepsine ayrıca ve mahsus bir cesedin olması gerekmiyor. 

(1) bk. Şualar, Üçüncü Şua (Münâcât).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Münâcât | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2362 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...