"Her bir tabakat-ı mahlûkatta, her bir semâda bir isim, bir ünvan-ı İlâhî hâkimdir; sair ünvanlar da onun zımnındadır. (...) Semâ dairesinde Cenâb-ı Hak Kadîr ünvanıyla bizzat orada mütecellîdir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainat, iç içe yani girift olarak sayısız alemleri içinde barındırıyor. Her bir alem bir ismin tecelli dairesi olup o ismi talim ve tarif ettiriyor. Yani alemler iç içe geçmiş bir gül goncası gibi, hepsi farklı bir ismin riyaseti altında Allah’ın isim ve sıfatlarına ayinedarlık yapıyor, onu şuur sahibi varlıklara ilan ediyorlar.

Mesela; sema bir dairedir bir alemdir, bu dairede ve alemde reis; Allah’ın Celal ismidir. Dev galaksilerin sapan taşı gibi çevrilmesi ve zerrece yörüngesinden sapmaması; Allah’ın sonsuz azamet ve kibriyasını muhtevi olan Celal ismini kör olana bile gösterir. Bu sema dairesinde diğer isimler Celal isminin komutasında ve gölgesinde tecelli ederler.

Yine bir çiçeğe nazar ettiğimiz zaman oradaki ince sanatlar ve güzel kokular ve estetik işlemeler; Allah’ın Cemal isminin manasını zahiren ve galiben gösterir. Bu çiçek dairesinde de, Allah’ın Cemal ismi reistir diğer isimler bu ismin komutasında ve gölgesinde işlerler. Bunun gibi kainatta ve mevcudatta her ismin kendisini izhar edip gösterdiği daireler ve alemler vardır ve bunlar iç içedirler.

Aynı mana gaybi alemlerde ve dairelerde de caridir. Hadislerde beyan edilen yedi kat semada farklı peygamberlerin bulunması ve hepsinin Allah’ın bir ismine ayna ve perde olması bu manaya işaret ediyor. Nasıl sema ve çiçek iki daire olup Allah’ın Celal ve Cemal isimlerine ayinedarlık yapıyorlar ise aynı şekilde uhrevi ve gaybi alemlerin semaları da birer daire olup Allah’ın isimlerine ayinedarlık yapıyorlar ve o isimleri o alemlerin nazırlarına ilan ediyorlar.

Kudret sıfatının bir dairede bizzat tecelli etmesini ise, sebepsiz ve ani yaratma şeklinde anlayabiliriz. Yani dünyada kudret sebepler perdesi ile icra ederken, o alemlerde hususen kendi dairesinde sebepsiz ve perdesiz daha bir şaşa ile tecelli ediyor, denilebilir. Nasıl mükemmel sanatlar kendi bölmesinde ve fuarında daha parlak duruyor ise aynı şekilde Kudret sıfatının şaşa ile kendini ilan ve izhar edeceği bir fuar ve stant o alemlerde bulunması hikmet-i İlahiye'ye zıt bir şey değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

hadimunnur
selamün aleyküm Semâ dairesinde Cenâb-ı Hak Kadîr ünvanıyla bizzat orada mütecellîdir. bu cümleyi tam kavrayamadım. yani semada hakim olan isim kadir ismimi onu mu anlamalıyız. sizin son paragraftaki yorumunuza göre sema ahiret alemleri oluyor. dolayısıyla dünya darül hikmet ahiret darül kudret oluyor. ALLAHın kadir ismi bizzat sebebsiz ani olarak ahirette tecelli edecek. acaba doğru mu anladım. hürmetler
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Kadir ismi bu dünya hayatında sebepler ve hikmetler perdesi altında işliyor ama ahirette sebepsiz doğrudan işleyecek. Bu yüzden cennette bir elma yemek için bir mevsimin geçmesini beklemeyeceğiz kudret onu bir anda yaratacak. Semanın haşmet ve büyüklüğü sonsuz kudretin cevelan alanıdır yani Kadir ismi en güzel bu dairede tezahür eder demektir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474

Cenab-ı Hakk'ın tertib-i mahlukatta tecelli ettirdiği ayrı ayrı isim ve unvanlarla ...Tertibi Mahlukat neyi ifade ediyor?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Varlıkların mükemmel bir düzenlemeyle yaratılması anlamına geliyor. Buğdayı alabilmek için tarlayı sürmek, tohumlamak, sulamak ve ilaçlamak gibi bir sıranın olması tertib-i kainat oluyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...