"Her bir unsurun, her bir nev’in, her bir mevcudun, küllî ve cüz’î müteaddit vazifeleri ve o her bir vazifenin çok neticeleri ve meyveleri var. Ve ekseriyet-i mutlakası, maslahat ve güzel ve hayır ve rahmettirler..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir sene zarfında ateşten zarar görenlerin sayısı yüz kişi diyelim, ama ateşten istifade edenlerin sayısı milyarlarca insandır. Hatta ateş olmadan bu insanların yaşaması da mümkün değil.

Şimdi biz o yüz kişinin zarar görmemesi için ateşi yok etsek (Faraza bu imkana sahip olsak) o zaman milyarlarca insanın hayatına da son vermiş oluruz. Şimdi sormak lazım, yüz kişi mi yoksa milyarlarca insan mı?

Öyle ki o yüz kişi de kendi tedbirsizliği yüzünden ateşi kendine düşman ediyor. Kimisi ocağı açık bırakıp evini yakıyor, kimisi sigara içip izmariti ormanlığa atıyor, kimisi mangal yakıp ateşini söndürmeyip ormanı heba ediyor vs... Tedbirli olsa ateş ona zarar vermeyecek.

Yüz kişinin ateşten zarar görmesi cüzi bir şerdir; ateşi ortadan kaldırıp bütün insanlığı tehlikeye atmak ise külli bir şerdir. Akıl odur ki cüzi şerri kabul edip külli şerre sebebiyet vermemektir.

Allah da kainatta cüzi şerlere ya da şer gibi duran durumlara bu yüzden müsaade ediyor. Şayet bu cüzi şerlere müsaade etmeme adına o şeyleri ortadan kaldırsa, mesela, ateşi ve yağmuru kaldırsa, o zaman ateş ve yağmura takılan sayısız fayda ve güzellikleri kaldırmış olacak ki, bu külli bir şer oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...