"Her bir zerresi, her bir şeyini ve cesedinin teşekkülünü, belki dünyada alâkadar olduğu her şeyini bilecek, görecek, yapabilecek, âdeta ilâh gibi ihatalı bir ilim ve kudreti bulunacak, sonra teşkil-i ceset ona havale edilir..." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu ifadeler ile zerrenin bir adım atabilmesi için, adım attığı yerin her şeyini bilecek bir ilminin, görecek bir gözünün olması gerektiği vurgulanarak, zerrenin acziyeti ilan ediliyo. Böylece o zerre arkasında, zerreye iş yaptıran sonsuz ilim ve kudret ispat ediliyor.

Mesela, insan bünyesinde çalışan bir hücre, çalıştığı azanın genel sisteminden bağımsız hareket edemez; o azanın çalışma sisteminde uyumlu hareket etmesi gerekir. Aynı şekilde aza da vücudun genelinden bağımsız hareket edemez, vücudun genel sistemine uyumlu hareket etmesi gerekir. İnsan vücudu da zincirleme bir şekilde kainatın genel sisteminden bağımsız değildir... Öyle ise zerre ile kainat doğrudan ve dolaylı birbirleri ile bağıntı içindedirler.

Şimdi atomun bu mükemmel komple hareket tarzını izah etmek için, "atomun ya bütün kainatı bilen bir ilmi ve gören bir gözü ve hükmeden bir kudreti var" diyeceksin ya da "her şeyin sahibi ve maliki olan Allah’ın bir askeri, bir memuru" diyeceksin.

Yine benzer bir mana ile hava zerrelerinin girdiği her bünyede sanki orayı çok iyi tanıyor gibi hareket edip o girdiği sistemlere faydalı bir parça oluveriyor olması, zerrenin bu işi kendi başına yapmasının mümkün olmadığı anlamına geliyor. Hava zerresi elmanın bünyesine girince elmaya faydalı bir unsur olurken, aynı hava zerresi bir çiçeğin bünyesinde de aynı tavrı göstermesi bu işi onun yapmadığı anlamına geliyor. Çünkü elma ile çiçeğin yapısı ve sistemi birbirinden farklı.

Aklı ve şuuru olmayan bir hava zerresinin her iki bünyede de mükemmel bir ustalıkla işlemesi ve çalışması, bu işlerin onun tarafından değil Allah’ın kudret ve ilmi tarafından yapıldığının bir ispatı oluyor.

"Kendi kendine oluyor." demenin manası, bu işler Allah tarafından değil de -haşa- sebepler tarafından oluyor anlamında kullanılıyor. Halbuki yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, bu işleri sebeplerin yapabilmesi için her bir sebepte nihayetsiz bir ilim bir kudret bir irade olması gerekir, ki bunun saçma ve zırva bir görüş olduğu ayan beyandır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...