Block title
Block content

Her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesiyle ilgili ayet ve hadis var mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim ve mahlûkatı yarattım." (bk. Keşfu’l-hafâ, II/132, hadis: 2016)

"Alleme Aliyyü’l-Kâri yukarıdaki hadisin bu âyete uygunluğunu îzâh sadedinde, âyette geçen ‘bana kuluk etsinler’ ibâresini İbn Abbâs’ın ‘beni tanısınlar’ şeklinde tefsir ettiğini delil göstermektedir."

"Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zariyat, 51/56)

Bu ayet ve hadis kainatın yaratılma gerekçesini aydınlatmakta kafi bir kaynaktır. Ayrıca remzi ve işari olarak bir çok ayet ve hadislerden bu manayı tahric etmek pekala mümkündür.

Mesela; Yüce Allah Kur’an-ı Kerim'de buyuruyor:

“O Allah yaratıcıdır, her şeyi yoktan yaratandır, her şeye suret ve şekil veren odur. Bütün güzel isim ve sıfatlar ona aittir. Semavat ve arzda bulunan her şey onu över, onu tesbih ve her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder. O azizdir, izzet ve azamet sahibidir. Her işi hikmetledir, her yaptığı şey ilim ve hikmetin gereğidir.” (Haşr Suresi, 59/24)

"Biz göğü, yeri ve bu ikisi arasında olanları oyun olsun diye yaratmadık." (Enbiya, 21/16)

"Göğü, yeri ve bu ikisi arasında olanları boşuna yaratmadık." (Sad, 38/27)

Bir hadis-i şerif:

“Allah vardı, varlık yoktu. O gizlilik ve bilinmezlik içinde idi. Henüz arşı da su üzerinde değildi. Sonra arşını su üzerinde yarattı.” (Buhari, Megazi, 67, 74, Bed'ul-Halk 1, Tevhid 22; Tirmizi, Menakıb, 3946).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...