"Her iki saadetin gerek hidayete, gerek onların medh ü senalarına müstakil ve ayrı ayrı gayeler ve sebepler olduklarına işarettir..." cümlesini açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, Rablerinin gösterdiği doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Dünya ve âhirette saâdet ve kurtuluşa erenler de onlardır." (Bakara Sûresi, 2:5).

Bu ayette iki saadetten bahsediliyor: Birisi hidayet, diğeri ise; hidayetin de neticesi olan dünya ve ahiret saadetidir. Onlar kelimesinin iki defa tekrar edilmesi; bu iki saadete vurgu yapmak içindir. Yani; hidayet ve hidayetin neticesi olan dünya ve ukba saadetlerini pekiştirmek için “Onlar” kelimesi iki defa zikrediliyor.

Ayet içinde aynı zamanda her iki tekrar içinde de bir övgü ve yüceltme manası var. Birinci “Onlar” kelimesinde hidayette oldukları için övülüyorlar, ikinci “Onlar” kelimesi içinde de her iki alemde de mesut olacakları için övülüyorlar. Yani “Onlar” kelimesinin iki defa zikredilmesinin gaye ve sebepleri farklı olduğu için, gereksiz bir tekrar sayılmazlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...