"Her mümin derecesine ve bu dünyada kazandığı sevaplar, haseneler nisbetinde inbisat ve inkişaf eden duygularıyla zevk alır, telezzüz eder, müstefid olur." cümlesini izah eder misiniz; cennette terakki veya tedenni var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cennette terakki ve tedenni olmayacak. İnsan terakki ve makamını cennete bu dünyadan götürecek. Yani insan bu imtihan dünyasında duygu ve kabiliyetlerini iman ve ibadet ile ne kadar mükemmel bir seviyeye çıkardı ise, cennette de ona göre bir mevki ve makam elde edecek demektir.

Mesela, bu dünya hayatında gözünü haramlarla körelten bir mümin, cennette gözün zevk ve lezzet derecesini düşürmüş olacak. Aynı şekilde gözünü meşru ve helal dairede güzelce kullanan bir mümin de cennette gözüne ayrı bir güzellik ayrı bir letafet kazandırmış olacaktır. Bu kıyası diğer duygu ve cihazlarımıza da uygulayabiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...