"Her mü’min, tek başıyla dalâletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir iman-ı tahkikî lâzımdır..." Devamıyla izah eder misiniz?

Soru Detayı

Evet bu asrın dehşetine karşı taklidi olan itikadın istinad kal'aları sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş...devamıyla paragraf sonuna kadar izah eder misiniz

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, bu asrın dehşetine karşı taklidî olan itikadın istinad kal’aları sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan, her mü’min, tek başıyla dalâletin cemaatle hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir iman-ı tahkikî lâzımdır ki dayanabilsin. Risale-i Nur, bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu ve nazik bir vakitte, herkesin anlayacağı bir tarzda, hakaik-i Kur’âniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli burhanlarla ispat ederek, o iman-ı tahkikîyi taşıyan hâlis ve sadık şakirtleri dahi, bulundukları kasaba, karye ve şehirlerde, hizmet-i imaniye itibarıyla âdetâ birer gizli kutup gibi, mü’minlerin mânevî birer nokta-i istinadı olarak, bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde, kuvve-i mâneviye-i itikadları cesur birer zâbit gibi, kuvve-i mâneviyeyi ehl-i imanın kalblerine verip mü’minlere mânen mukavemet ve cesaret veriyorlar."(1)

Eski dönemlerde devlet, medrese ve toplum insanların imanını, ahlakını ve ibadetini korur ve kollardı. Mesela birisi yoldan çıkmaya cüret etti mi devlet kanunu ile toplum mahalle baskısı ile medrese ise terbiye ve eğitimi ile insanı çabuk yola sokardı. Yani o dönemlerde devlet, medrese ve toplum imanı koruyan ve kollayan sağlam birer kaleler hükmünde idi.

Ama şu anki durumda bu tersine dönmüştür...

Devlet, dini yaşamı kolaylaştırma ve kollamayı bırak aksine dini tecrit ederek insanları dinden uzaklaştırma yollarını açtı; hatta zaman zaman da bunu insanlara dayattı. cumhuriyetin ilk yılları bunun en açık örneğidir.

Toplum dersen iyiliği ve ahlakı değil kötülüğü ve ahlaksızlığı teşvik eder bir hale geldi. Yani toplumun baskısı iyi ve ahlaklı olmaya değil kötü ve ahlaksız olmaya evrildi.

Eğitim dersen materyalist felsefenin etkisine girerek insanlara dinsizliği şırınga eder bir duruma dönüştü. Okullarda okuyanlar ya dinsiz oluyor ya da dini duyarlılığı kaybolmuş sefih bir insan oluyor.

Risale-i Nurlar bu zor dönemlerde ve zor şartlarda dini ve imanı müdafaa ediyor; Devlet, toplum ve eğitimin boşluğunu tahkiki iman dersleri ile doldurmaya çalışıyor.

(1) bk. Şualar, Sekizinci Şua, Sekizinci Remiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...