"Her namaz vakti, âlem-i İslamı bir mescid ve o mescidin mihrabı Mekke ve o mihrabın ayeti de Kâbe olarak tasavvur edilmesi... Bayezid Camiindeki ikindi vaktinin dakikaları gibi olur." Neden "Beyazıt camii" ve "ikindi vakti" izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey kardeş bil ki! Her namaz vakti, âlem-i İslâmı bir mescid ve o mescidin mihrabı Mekke ve o mihrabın âyeti de Kâbe olarak tasavvur edilmesi ve o mescidde insan kitleleri namaz kılmakta ve bir kitle-i cemaat fenada secde edip kaybolurken, başka kitleler gelip namaz kılıp, gitmekte ve böylece o mescid daima dolup boşalmakta olan bir vaziyette tahayyül edilmesi münasib ve lâyıktır. Böylelikle zamanın asırları, Bayezid Camiindeki ikindi vaktinin dakikaları gibi olur."(1)

Üstadımız bu tefekkürü Bayezid camiinde yaptığından dolayı, o manevi tefekküri resmi de Bayezid camii üzerinde işlemiştir. Aynı bu konuyu anlattığı yerde de bu konuya şöyle açıklık getirmektedir:

"Gördüm ki, namaz kıldığım o Bayezid Camiindeki cemaatle iştirakimi ve her biri benim bir nevi şefaatçim hükmüne ve kıraatimde izhar ettiğim hükümlere ve dâvâlara birer şahit ve birer müeyyid gördüm. Nâkıs ubûdiyetimi, o cemaatin büyük ve kesretli ibâdâtı içinde dergâh-ı İlâhiyeye takdime cesaret geldi."

"Birden, bir perde daha inkişaf etti. Yani, İstanbul’un bütün mescidleri ittisal peydâ etti. O şehir, o Bayezid Camii hükmüne geçti. Birden, onların dualarına ve tasdiklerine manen bir nevi mazhariyet hissettim."(2)

Allahualem bu bahsin yazılmasına vesile olan namaz vakti, ikindi olma ihtimali yüksektir. Çünkü Üstadımız o an için bütün bu namaz kılanların zaman ve mekânları farklı olsalar da beraber olabileceklerinden bahsediyor.

Dipnotlar:

1) bk. Mesnevi-i Nuriye, (trc. A. Badıllı).

2) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...