"Her ne kadar ibaresi sönük olsa da Kur’ân’a ait olmak cihetiyle, hem ibadet-i tefekküriye, hem kudsî, yüksek, parlak bir cevherin sedefidir. Yırtık libasına değil, elindeki elmasa bakılsın." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kur’an'da neden çok tekrarlar oluyor?" diye bir sual soruluyor. Üstadımız da bu suale On Birinci Şua, Onuncu Mesele, Emirdağ Çiçeği adlı bir risalede cevap veriyor:

"Aziz, sıddık kardeşlerim,

Gerçi bu mesele, perişan vaziyetimden müşevveş ve letafetsiz olmuş. Fakat o müşevveş ibare altında çok kıymetli bir nevi i’câzı kat’î bildim. Maatteessüf ifadeye muktedir olamadım. Her ne kadar ibaresi sönük olsa da Kur’ân’a ait olmak cihetiyle, hem ibadet-i tefekküriye, hem kudsî, yüksek, parlak bir cevherin sedefidir. Yırtık libasına değil, elindeki elmasa bakılsın. Hem bunu gayet hasta ve perişan ve gıdasız, bir iki gün Ramazan’da mecburiyetle, gayet mücmel ve kısa ve bir cümlede pek çok hakikatleri ve müteaddit hüccetleri derc ederek yazdım. Kusura bakılmasın..."

Bu risaleyi telif ettiği esnada Üstadımız sağlık açısından perişan bir vaziyette olduğu için, bu risalenin ibarelerini ve izah şeklini sönük, karmaşık ve yırtık libas benzetmesi ile ifade ediyor. "Siz ifadenin bu kusurlu özelliklerine değil, asıl manasına odaklanın." diyerek okuyucuları maksada yönlendiriyor.

Aslında Üstadımız burada tevazu yapıyor, bu Risale gayet kuvvetli gayet parlak ve gayet etkili bir ifade tarzına sahiptir. Üstadımızın bu Risalenin ifade şekline sönük, karmaşık ve yırtık libas ibaresini kullanmasını biz tevazu ve mahviyetinin bir alameti, ayrıca ifade ettiği yüksek mananın yanında ifadelerin bile sönük kalabileceğinin bir işareti olarak görüyoruz.

Gerçi içinde elmas olduktan sonra, üzerine sarılan ambalajın neden ve nasıl olduğunun bir önemi kalmıyor. Üsluplar ve ibareler manaların ambalajları gibidir, esas olan manadır; ambalajın yırtık, eski ya da kusurlu olması medar-ı tenkit olmaması gerekir. Elinde değerli elmas olan birisinin yırtık pırtık elbisesine bakıp o elmasa müşteri olunmaması büyük bir gaflettir. Üstadımız bu ifadeleri ile bize mananın esas alınması gerektiğini de ayrıca ders veriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...