"Her saati size ebedî bir hazineyi açabilir olan hizmet-i Kur’âniyeye sed çekebilir veya fütur verir. Bu öyle bir zarar ve boşluktur ki,.." Fütur ile izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey kardeşlerim! Eğer ehl-i dünyanın dalkavukları ve ehl-i dalâletin münafıkları, sizi, insaniyetin şu zayıf damarı olan tamah yüzünden yakalasalar, geçen hakikati düşünüp, bu fakir kardeşinizi nümune-i imtisal ediniz. Sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki, kanaat ve iktisat, maaştan ziyade sizin hayatınızı idame ve rızkınızı temin eder. Bahusus size verilen o gayr-ı meşru para, sizden, ona mukabil bin kat fazla fiyat isteyecek. Hem her saati size ebedî bir hazineyi açabilir olan hizmet-i Kur'âniyeye sed çekebilir veya fütur verir. Bu öyle bir zarar ve boşluktur ki, her ay binler maaş verilse, yerini dolduramaz."(1)

İnsan, dünyalığımı kaybederim, endişesi ile iman ve Kur’an hizmetini terk edip, haramlara girse, kısacık dünya hayatına bedel, ebedî saadet olan cennet hayatını kaybeder.

Acaba dünyada elde edilen, ama haram olan iyi bir hayat ve maaş, ebedî bir gençlik ve cennet hayatının yerini doldurabilir mi? Değil iyi bir maaş ve hayat, bütün dünyanın saltanatı da olsa ebedî cennet hayatının bir anına yetişemez. Hal böyle iken, insan iman hizmeti olan Risale-i Nur hizmetini terk edip haram bir yola sapsa, cennetin ebedî hazinelerini ve maaşlarını kaybetmiş olur ki, bu hakikaten çok elemli bir azaptır.

Fütur, kelime olarak gevşeklik ve rehavet demektir. Bir insan bir işe hasr-ı nazar ederse, diğer işten gevşer ve soğur. Dünyaya hasr-ı nazar eden, yani bütün gücünü, sermayesini ve mesaisini ona sarf eden bir adam, uhrevî amellerden ve hizmetlerden gevşer ve soğur.

İşte şeytan ve ehl-i dünya bu sebeple iman ve Kur’an hizmetinde çalışan hademeleri, bu hizmetlerinden gevşetmek ve soğutmak için, dünyanın tatlı ve câzibedar yüzünü gösterip ona teşvik ediyorlar.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale (Hücumat-ı Sitte).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

nurcu56
Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...