Block title
Block content

"Her şey, nefsinde mânâ-yı ismiyle fânidir, mefkuttur, hâdistir, mâdumdur. Fakat mânâ-yı harfiyle ve Sâni-i Zülcelâlin esmâsına âyinedarlık cihetiyle ve vazifedarlık itibarıyla şahittir, meşhuddur, vâciddir, mevcuttur." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mana-yı harfi, her şeye Allah adına ve Allah hesabına bakabilen imanlı bir insanın bakışını ifade ediyor.

"Ben Allah ile varım, Onun ile kaimim, O olmadan hiçim, Onun eseri ve sanatıyım." diyen bir insan, Allah katında vardır, değer ve makam sahibidir, Onun rızasını kazanmıştır ve Onun gözünde şahit ve meşhuttur, yani Onun gözüne girmiş demektir.

Mana-yı ismi ise, her şeye kendi adına ve kendi hesabına bakan imansız bir insanın bakışını ifade ediyor.

"Ben kendi kendime varım, varlığımı kendi kendime devam ettiririm, Onu tanımam ve Onun eser ve sanatı değilim" diyen birisi de Allah katında yoktur ve fanidir, Onun rızasından uzaktır, Onun gözünden düşmüş bir hiçtir.  

Fanidir, yani bu bakışın devamlılığı yoktur ve sonu ebedi cehennemdir.

Mefkuddur, yani bu tarz varlık iddia edenler, yok ve gayri mevcut hükmündedirler.

Hâdistir, varlığı bir an belirip sonra sonsuza kadar yok alan yalancı bir ışık gibidir.

Madumdur, yani bu tarz inanç ve ideolojiler, insanı hiçliğe ve dipsiz bir karanlık kuyuya atarlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...