"Her şey, umum zîşuur mütalâa edebilecek ve Fâtır-ı Zülcelâlin cilve-i esmâsını bildirecek birer âyet, birer mektup, birer kitap, birer kaside hükmünde olarak, manalarını hadsiz okuyucularına ifade etmesidir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkinci Nevi: Daha mühimdir ki, her şey, umum zîşuur mütalâa edebilecek ve Fâtır-ı Zülcelâlin cilve-i esmâsını bildirecek birer âyet, birer mektup, birer kitap, birer kaside hükmünde olarak, manalarını hadsiz okuyucularına ifade etmesidir."(1)

Kâinat ve içindeki harika eserlerin en mühim vazifelerinden birisi de şuur sahibi varlıklara yani insanlara, cinlere ve meleklere Allah’ın isimlerinin tecellillerini gösterip ilan etmeleridir. Şuur sahibi varlıklar bu kitapları okuyarak Allah’ı isim ve sıfatları ile tanıyıp iman ederler.

Allah’ın güzel isimlerinin cilveleri ve nakışları, kâinat sarayında teşhir edilen garip, bedi’ ve eşsiz eserlerde tezahür etmektedir. Her eser ve her mahlûk Allah’ın güzel isimlerinin bir tecellisidir.

Bir çiçek Allah’ın çok isimlerini tarif ve ilan etmektedir. Şekli, Allah’ın Musavvir isminin bir tecellisi ve cilvesidir. Şirin ve tatlı süsleri Müzeyyin isminin, rengi Mülevvin isminin birer cilvesidir. Hayatına lazım olan erzakın gelip bünyesine girmesi ve yerleşmesi, Rezzak isminin bir cilvesidir...

Çiçek bu yönü ile Allah’ı tarif eden bir kitap; şuur sahibi varlıklar da bu kitabı mütalaa eden okuyuculardır. Diğer bütün mahlûkları da aynı şekilde düşünebiliriz.

Yani bütün kâinat ve içindeki eserler Allah’ı şuur sahiplerine tarif eden birer ayet, birer mektup, birer kitap ve birer kasidedir.

(1) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Altıncı Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...