Block title
Block content

Her şeyi akıllarında arayan ve aklen Allah'ı akıllarına sığıştıramayan ateiste ne cevap vermeliyiz? Risalelerde bu konu izah ediliyor mu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurlar, Allah’ın varlığını ve birliğini iki kere iki dört katiyetinde ispat edip aleme ilan eden bir iman tefsiridir. Böyle imansız ve ateist kimselere Risale-i Nur'dan imana dair  dersleri okumak kafidir diye düşünüyoruz. Başta Yirmi Üçüncü Lem'a,  Yirmi İkinci Söz,  Otuz Üçüncü Söz gibi risaleler olmak üzere, bu konu ile ilgili onlarca risale vardır. Bu risaleleri okumanızı tavsiye ederiz. Yirmi Üçüncü Lem'a'nın başından kısa bir alıntı yapmakla iktifa ediyoruz.

"Mukaddime"

"Ey insan! Bil ki, insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var; ehl-i iman bilmeyerek istimal ediyorlar. Mühimlerinden üç tanesini beyan edeceğiz."

"Birincisi: Evcedethu'l-esbab, yani, 'Esbab bu şeyi icad ediyor.'"

"İkincisi: Teşekkele binefsihî, yani, 'Kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor.'"

"Üçüncüsü: İktezathu't-tabiat, yani, 'Tabiîdir, tabiat iktiza edip icad ediyor.'"(1)

Üstad Hazretleri bu risalede  küfür ve şirkin temelini oluşturan üç önemli fikri alıp, bunların aklen imkansız ve muhal olduğunu ispat ediyor. Zaten diğer bütün inkar fikirleri de bu üç fikir temeline dayanıyor.

Bunlardan birisi, her şeyin icad edicisi ve yaratıcısı sebepler diyenlerdir. Felsefede bu fikre determinizm felsefesi deniyor. Yani her şey sebep sonuç ilişkisi ile izah edilir. Üstad Hazretleri bu fikrin esasız ve bozuk olduğunu Risale-i Nur'da kati olarak ispat ediyor.

İkinci düşünce ise, her şey tesadüfen, kendi kendine oluşuyor fikridir. Bu fikrin batıllığı ve aklen mümkün olmaması çok zahirdir. Üstad Hazretleri bu fikri de kati bir şekilde çürütüyor. Bir çiçeğin tesadüfen veya kendiliğinden oluşması ebedi ve ezeli olarak imkansızdır. Zira çiçek üstünde fail ve sanatkarına işaret eden sayısız nakış ve işlemeler vardır. Bütün bu nakış ve işlemeler kendiliğinden tesadüfen ortaya çıktı demek, bir uçağın mühendis ve usta olmadan, kendiliğinden oluştu demek ile aynıdır.  Basit bir fiil bile failsiz olmadığına göre, çiçek ya da ona benzer sanatların kendiliğinden, failsiz bir şekilde vücut bulması mümkün değildir. 

Üçüncü fikir ise, her şeyin yaratıcısı ve icad edeni tabiattır diyenlerdir. Tabiat dedikleri  ise, kainattaki külli unsurların birleşmesinden hasıl olan zihni ve hayali bir kurgudur. Yani insan zihninin ürettiği, hakikati olmayan muhayyel bir şeydir. Bu muhayyel şey zamanla müşahhaslaşarak ilahlaştırılmıştır. Günümüzde maddeci felsefenin savunduğu en son ve en geniş fikir, bu tabiat fikridir diyebiliriz ki, Risale-i Nur bu fikri de kati bir şekilde çürütüyor, batıl oluşunu su yüzüne çıkarıyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Mukaddime | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2828 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...