Block title
Block content

"Her şeyin ifrat ve tefriti iyi değildir. İstikamet ise, hadd-i vasattır." cümlesine binaen, sabrın ifrat ve tefriti olur mu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Her şeyin ifrat ve tefriti iyi değildir." Sabrın da ifrat ve tefriti olabilir. Mesela, izzet-i dine hücum eden bir düşmana karşı sukut ile sabretmek zillettir, alçaklıktır ve bu bir ifrat halidir. Yine nefsimizi hayrımız için tenkit eden bir kardeşimize karşı sabretmeyip nefs-i müdafaa ile mukabelede bulunmak da bir tefrit halidir.

Farz orucunu yemek sabırda tefrit iken, -çünkü açlığa sabredemiyor- bir inat ile ölüm orucuna sabretmek de ifrat ve haramdır.

Namahreme bakmak sabırda tefrit iken, mahremine karşı vazifesini ifa etmeyerek sabır göstermek de ifrat bir durumdur. Nitekim Asr-ı saadet'te hanımına yaklaşmama üzerine yemin eden bir sahabeyi Peygamber Efendimiz (asm) şiddetle azarlıyor.

Meşru ve gerekli olan vazifelere karşı sabır ifrat olur. Haramlara karşı zaaf göstermek de sabrın tefrit halidir. Çünkü insan haramlara karşı sabretmek ile mükelleftir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...