Block title
Block content

Her sıkıntı imtihan mıdır? Sebeplerin sükutuna rağmen, Allah'tan imdad beklenen mevzularda geri adım atılır mı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünyada hiçbir hal ve hiçbir musibet, hikmetsiz ve tesadüfi değildir. Bu yüzden başımıza gelen en büyük şeyden en küçük şeye kadar, hepsi kaderin plan ve programı dahilindedir. Kaderin plan ve programı ise; insanı manen terakki ve tekemmül ettirmek üzerine kurgulanmıştır. Bu yüzden kaderden bize atılan sıkıntı ve musibet taşlarını bir ihtar, bir ikaz olarak değerlendirip, ona göre hareket etmemiz, kulluğun bir gereğidir.

Sebepler, kainatta kendi başlarına hareket etmiyorlar. Her şeyin ve her sebebin tasarruf ve dizgini, Allah’ın kudret elindedir. Bu yüzden sebepleri sukut ettiren de O'dur, mümkün hale getiren de O'dur. Biz müracaatımızı sebeplere değil, Allah’a yapacağız.Yanlış olmasın, sebepleri bütünü ile terk edip inkar etmek değil, netice ve tesiri sebepten bilmemek anlamındadır. Zira Allah, sebepler vasıtası ile iş görmeyi, kainatta bir kanun ittihaz etmiştir.

Sebeplerin sukut etmesi, iki şekilde olur. Birisi muhal derecesinde bir sukut ki; artık o noktada geri adım atılmalıdır. Mesela ölmüş bir akrabanın dirilmesi için imdat beklemek gibi. Bu manasız bir imdattır.

Diğeri ise; imkan dahilinde sukuttur. Yani sebepler açısından bakıldığında, hiç olmayacakmış gibi duruyor ama; bir ihtimal de olsa, imkanın olduğu zor anlardır. Mesela bitkisel hayata girmiş bir hasta için imdat istemek, iyileşmesi için umutlu olmak buna örnek olarak gösterilebilir. Burada; Allah’tan ümit kesmek, geri adım atmak caiz değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...